Logo

Školní parlament

Stanovy školního parlamentu

  1. Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být za přítomnosti třídního učitele nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
  2. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
  3. Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
  4. Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
  5. Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
  6. Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.
  7. Práce školního parlamentu nebude pouze formální, náplní práce bude nejen řešení problémů školy, ale také podněty a návrhy žáků vedoucí k zkvalitnění výuky.

Stanovy schváleny v Pelhřimově dne 19. 10. 2012

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru