Logo

Studijní obory SOU

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 - 3. kolo


KRITÉRIA PRO 3. KOLO naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 685kB)

PŘIHLÁŠKY pro 3. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 12. SRPNA 2021

VÝSLEDKY 3. kola BUDOU ZVEŘEJNĚNY 13. SRPNA 2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy


 

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 - 2. kolo


KRITÉRIA PRO 2. KOLO naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 693kB)

PŘIHLÁŠKY pro 2. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 15. ČERVNA 2021

VÝSLEDKY 2. kola BUDOU ZVEŘEJNĚNY 16. ČERVNA 2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy


 

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 pro studijní obory SOU - 1. kolo


Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Oděvní technik, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Podmínkou přijetí je:

 • účast na přijímacím řízení – jednotné testy z předmětů Matematika a Český jazyk
 • úspěšné absolvování základní školy
 • zdravotní způsobilost pro zvolený obor
 • průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 8. ročníku a 9. ročníku základní školy
 • pomůcky k přijímací zkoušce – psací potřeby (propiska modrá, popř. černá barva, obyčejná tužka), rýsovací potřeby
 • hodnocení bude formou bodů
 • pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (max. 160 bodů):

Body za průměrný prospěch:
1,00 - 1,20 = 60 bodů
1,21 - 1,40 = 55 bodů
1,41 - 1,60 = 50 bodů
1,61 - 1,80 = 45 bodů
1,81 - 2,00 = 40 bodů
2,01 - 2,20 = 30 bodů
2,21 - 2,40 = 20 bodů
2,41 a více =   0 bodů

Počet bodů za přijímací řízení:
0 – 100 bodů (Český jazyk – 50 bodů, Matematika – 50 bodů)

Minimální počet bodů pro přijetí je 20 bodů v případě konání přijímacích zkoušek.

Pokud se přijímací zkoušky nekonají, pro přijetí je stanoven průměrný prospěch ze ZŠ do 2,70.

Přijímací zkoušku (jednotné testy z předmětů Matematika a Český jazyk) bude uchazeč konat pouze v případě, že bude počet uchazečů o daný obor větší než počet přijímaných žáků na zvolený obor. Škola připraví pro zájemce konzultace k přijímacímu řízení, o termínech bude uchazeče včas informovat.

Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,50 budou přijati bez konání přijímací zkoušky (zkoušku by konali pouze v případě, že by počet uchazečů s průměrem 1,50 překročil počet přijímaných žáků).

Termíny konání přijímacího řízení:

 • 1. termín: 3. května 2021 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
 • 2. termín: 4. května 2021 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34

 

 • v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia
 2. průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku studia
 3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 4. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku studia
 5. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia
 6. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 8. ročníku studia
 7. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 8. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku studia
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

 

PŘIHLÁŠKY pro 1. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT OD 1. ÚNORA DO 1. BŘEZNA 2021

 

Přihlášky mohou uchazeči nebo zákonní zástupci doručit prostřednictvím pošty nebo osobně vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy Fridova 1469.

 


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY

NEJDŘÍVE 19. KVĚNA 2021 A NEJPOZDĚJI 21. KVĚTNA 2021

na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy

 


 

Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory:

 

 • v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení
 • v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz www stránka Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení na přihlášce
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
  • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat

 

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou. Také termín pro odevzdání zápisových lístků je podle školského zákona, tj. 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí a proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání.

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

 
 

 

 

 
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru