Logo

Studijní obory SPŠ

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 pro studijní obory SPŠ - 3. kolo


Informační technologie, Strojírenství, Dopravní prostředky

Podmínkou přijetí je:

 • úspěšné absolvování základní školy
 • zdravotní způsobilost pro zvolený obor

 

 • pořadí bude sestaveno dle průměrného prospěchu ze základní školy
 • průměrný prospěch se počítá z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy
 • dosažený průměr potřebný pro přijetí je stanoven do 2,00
 • v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia
 2. průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku studia
 3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 4. klasifikace z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku studia
 5. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia
 6. klasifikace z českého jazyka za 2. pololetí 8. ročníku studia
 7. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia
 8. klasifikace z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku studia

 

PŘIHLÁŠKY pro 3. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 9. SRPNA 2019

 


 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 12. SRPNA 2019

na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy

 


 

Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory:

 • v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutné vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení
 • v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz www stránka Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení na přihlášce
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
  • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat

 

 

 
 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru