Logo

Učební obory

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 pro učební obory


UPOZORNĚNÍ - 3. KOLO

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 89kB).

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení je možno podat do 10. srpna 2018.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 11. srpna 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


UPOZORNĚNÍ - 2. KOLO

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 75kB).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možno podat do 31. května 2018.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 5. června 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Kritéria pro přijetí na denní formu studia oborů Strojní mechanik (Zámečník), Truhlář, Prodavač, Elektrikář, Krejčí, Obráběč kovů, Nástrojař, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zemědělec – farmář, Ošetřovatel

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • dosažený průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku studia a 1. pololetí posledního ročníku studia na ZŠ
 • v případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria.

Doplňková kritéria pro učební obory (kromě kadeřníka) budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. klasifikace z matematiky na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 2. klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 3. klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 4. klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Kritéria pro přijetí na dálkovou formu studia oborů Strojní mechanik (Zámečník), Truhlář, Elektrikář, Krejčí

 • splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • nezbytnou přílohou přihlášky musí být:
  • kopie vysvědčení za poslední ročník ZŠ (pokud nemá uchazeč vysvědčení ze střední školy)
  • kopie vysvědčení ze střední školy za každý dokončený ročník
  • kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení
  • kopie vysokoškolského diplomu s výpisem absolvovaných předmětů
  • pokud se obor liší od dálkového studia, je třeba doložit doklady ze střední školy
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Kritéria pro přijetí pro obor Kadeřník

 • splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • dosažený průměrný prospěch z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy studia na ZŠ
 • v případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro obor Kadeřník budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 2. klasifikace z chemie na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 3. klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 4. klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory

 • v 1. kole – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení
 • v dalších kolech – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské potvrzení na přihlášce
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
 • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat

Kritéria pro přijetí pro obory Strojírenské práce, Elektrické a strojně montážní práce, Zemědělské práce

•    řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
•    přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor
•    dosažené vzdělání žáka (třída, ve které ukončil školní docházku) nebo je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami - potvrzují školská poradenská zařízení
•    při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách
•    obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2018 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy.


Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory

 • v 1. kole – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ
 • v dalších kolech – podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu - podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
  • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat
 
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru