Logo

Učební obory

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 pro učební obory - 3. kolo


Kritéria pro přijetí na denní formu studia oborů Strojní mechanik (Zámečník), Truhlář, Prodavač, Elektrikář, Krejčí, Obráběč kovů, Nástrojař, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zemědělec – farmář, Ošetřovatel

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • dosažený průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku studia a 1. pololetí posledního ročníku studia na ZŠ
 • v případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro učební obory (kromě kadeřníka) budou rozhodovat v tomto pořadí:

 • klasifikace z matematiky na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 • klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 • klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku
 • klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku

 

Kritéria pro přijetí pro obor Kadeřník:

 • splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • dosažený průměrný prospěch z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy studia na ZŠ
 • v případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková
  kritéria

 

Doplňková kritéria pro obor Kadeřník budou rozhodovat v tomto pořadí:

 • klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 • klasifikace z chemie na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 • klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku
 • klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku

 

PŘIHLÁŠKY pro 2. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 9. SRPNA 2019

 


 

VÝSLEDKY 3 KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 12. SRPNA 2019

na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy

 


 

Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory:

 • v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ
 • v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
 • zápisový lístek
  • zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště
  • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na webu školy
  • pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí na dálkovou formu studia oboru Elektrikář - 3.kolo

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro obor studia
 • nezbytnou přílohou přihlášky musí být:
  • kopie vysvědčení za poslední ročník ZŠ (pokud nemá uchazeč vysvědčení ze střední školy)
   • kopie vysvědčení ze střední školy za každý dokončený ročník
   • kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení
   • kopie vysokoškolského diplomu s výpisem absolvovaných předmětů
   • pokud se obor liší od dálkového studia je třeba doložit doklady ze střední
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

 

Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory, dálkové formy studia:

 • v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, lékařské potvrzení
  • doložit kopii příslušného vysvědčení 
 • v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz www stránka Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, lékařské potvrzení
  • doložit kopii příslušného vysvědčení

 

Uchazeči o dálkovou formu studia zápisový lístek NEPODÁVAJÍ!

 

 

 

 
 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru