3. kolo přijímacího řízení 2022/23

7. 6. 2022

Veškeré informace, termíny, podrobná kritéria přijímacího řízení či počty přijímaných žáků pro příští školní rok naleznete na stránce Přijímací řízení 2022/2023.