Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny pro 1. kolo

  • přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat od 1. února do 1. března 2022
  • přijímací řízení se koná 12. dubna 2022 (1. termín) a 13. dubna 2022 (2. termín), vždy od 8:00 hodin v budově školy Růžová 34
  • výsledky 1. kola budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2022 a nejpozději 2. května 2022 na webových stránkách a na úřední desce školy

Termíny pro 2. kolo

  • přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je možno podat od 13. do 20. května 2022
  • výsledky 2. kola budou zveřejněny 23. května 2022 na webových stránkách a na úřední desce školy

Termíny pro 3. kolo

  • přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je možno podat od 8. do 30. června 2022

Kritéria pro přijímací řízení

 Podrobná kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 naleznete v jednotlivých souborech pro:


Počty přijímaných žáků


Počet přijímaných pro školní rok 2022/2023
Obor v 1. kole ve 2. kole ve 3. kole ve 4. kole
Informační technologie 30 7 0 -
Dopravní prostředky (Silniční doprava) 30 9 10 -
Strojírenství 30 0 0 -
Mechanik elektrotechnik 30 3 0 -
Mechanik seřizovač 30 10 4 -
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 25 5 5 -
Oděvní technik 20 5 1 -
Kadeřník 30 2 0 -
Elektrikář
- denní forma
30 4 4 -
Elektrikář
- dálková forma
20 15 6 -
Prodavač 30 - - -
Krejčí
- denní forma
25 - - -
Krejčí
- dálková forma
20 8 4 -
Truhlář
- denní forma
30 5 0 -
Truhlář
- dálková forma
20 - - -
Strojní mechanik (Zámečník)
- denní forma
30 4 0 -
Strojní mechanik (Zámečník)
- dálková forma
20 - - -
Obráběč kovů 30 - - -
Opravář zemědělských strojů 30 2 0 -
Mechanik opravář motorových vozidel 30 8 2 -
Zemědělec – farmář  24 3 0 -
Zemědělské práce 12 - - -
Podnikání
- denní nástavba
60 1 0 -
Podnikání
- dálková nástavba
25 - - -