Přijímací řízení 2023/2024

Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny pro 1. kolo

  • přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat od 1. února do 1. března 2023
  • přijímací řízení se koná 13. dubna 2023 (1. termín) a 14. dubna 2023 (2. termín), vždy od 8:00 hodin v budově školy Růžová 34
  • výsledky 1. kola budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 3. května 2023 na webových stránkách a na úřední desce školy

Kritéria pro přijímací řízení

 Podrobná kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete v jednotlivých souborech pro:


Počty přijímaných žáků


Počet přijímaných pro školní rok 2023/2024
Obor v 1. kole ve 2. kole ve 3. kole ve 4. kole
Informační technologie 30 - - -
Dopravní prostředky 30 - - -
Strojírenství 30 - - -
Mechanik elektrotechnik (Elektrikář) 30 - - -
Mechanik seřizovač (Obráběč kovů) 30 - - -
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Truhlář) 25 - - -
Oděvní technik (Krejčí) 20 - - -
Kadeřník 30 - - -
Elektrikář
- denní forma
40 - - -
Elektrikář
- dálková forma
20 - - -
Krejčí
- denní forma
25 - - -
Krejčí
- dálková forma
20 - - -
Truhlář
- denní forma
30 - - -
Strojní mechanik (Zámečník)
- denní forma
30 - - -
Strojní mechanik (Zámečník)
- dálková forma
20 - - -
Obráběč kovů 30 - - -
Opravář zemědělských strojů 30 - - -
Mechanik opravář motorových vozidel 30 - - -
Zemědělec – farmář  24 - - -
Podnikání
- denní nástavba
60 - - -