Přijímací řízení 2024/2025

Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny pro 1. kolo

  • přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat od 1. února do 20. února 2024
  • přijímací řízení se koná 12. dubna 2024 (1. termín) a 15. dubna 2024 (2. termín), vždy od 8:00 hodin v budově školy Růžová 34
  • výsledky 1. kola budou zveřejněny 15. května 2024 v informačním systému, na webových stránkách a na úřední desce školy
  • podrobnější informace (soubor .pdf, 1,1MB)

Termíny pro 2. kolo

  • přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je možno do 24. května 2024
  • výsledky 2. kola budou zveřejněny 21. června 2024 v informačním systému, na webových stránkách a na úřední desce školy
  • podrobnější informace (soubor .pdf, 590kB)

3. koloObecné informace

  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení
  • osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky

Informace pro uchazeče z Ukrajiny


Kritéria pro přijímací řízení

Podrobná kritéria pro jednotlivé obory naleznete v níže přiložených souborech:


Počty přijímaných žáků


Počet přijímaných pro školní rok 2024/2025
Obor v 1. kole ve 2. kole ve 3. kole ve 4. kole
Informační technologie 30 - - -
Dopravní prostředky 25 - - -
Strojírenství 25 - - -
Praktická sestra 24 - - -
Mechanik elektrotechnik (Elektrikář) 30 - - -
Mechanik seřizovač (Obráběč kovů) 20 - - -
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Truhlář) 20 - - -
Oděvní technik (Krejčí) 20 - - -
Kadeřník 30 - - -
Elektrikář
- denní forma
30 - - -
Elektrikář
- dálková forma
0 - - -
Krejčí
- denní forma
0 - - -
Krejčí
- dálková forma
0 - - -
Truhlář 30 - - -
Strojní mechanik (Zámečník)
- denní forma
30 - - -
Strojní mechanik (Zámečník)
- dálková forma
0 - - -
Obráběč kovů 0 - - -
Opravář zemědělských strojů 30 - - -
Mechanik opravář motorových vozidel 30 - - -
Zemědělec – farmář  24 - - -
Podnikání
- denní nástavba
30 - - -