Přijímací řízení 2023/2024

Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny pro 1. kolo

  • přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat od 1. února do 1. března 2023
  • přijímací řízení se koná 13. dubna 2023 (1. termín) a 14. dubna 2023 (2. termín), vždy od 8:00 hodin v budově školy Růžová 34
  • výsledky 1. kola budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 3. května 2023 na webových stránkách a na úřední desce školy

Termíny pro 2. kolo

  • přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je možno do 31. května 2023
  • výsledky 2. kola budou zveřejněny 2. června 2023 na webových stránkách a na úřední desce školy

Termíny pro 3. kolo

  • přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je možno do 23. června 2023
  • výsledky 3. kola budou zveřejněny 27. června 2023 na webových stránkách a na úřední desce školy

Kritéria pro přijímací řízení

 Podrobná kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete v jednotlivých souborech pro:


Počty přijímaných žáků


Počet přijímaných pro školní rok 2023/2024
Obor v 1. kole ve 2. kole ve 3. kole ve 4. kole
Informační technologie 30 8 0 -
Dopravní prostředky 30 4 0 -
Strojírenství 30 5 0 -
Mechanik elektrotechnik (Elektrikář) 30 0 0 -
Mechanik seřizovač (Obráběč kovů) 30 0 0 -
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Truhlář) 25 7 5 -
Oděvní technik (Krejčí) 20 4 0 -
Kadeřník 30 0 0 -
Elektrikář
- denní forma
40 0 0 -
Elektrikář
- dálková forma
20 7 0 -
Krejčí
- denní forma
25 0 0 -
Krejčí
- dálková forma
20 8 0 -
Truhlář
- denní forma
30 14 4 -
Strojní mechanik (Zámečník)
- denní forma
30 13 5 -
Strojní mechanik (Zámečník)
- dálková forma
20 0 0 -
Obráběč kovů 30 0 0 -
Opravář zemědělských strojů 30 7 6 -
Mechanik opravář motorových vozidel 30 7 0 -
Zemědělec – farmář  24 0 0 -
Podnikání
- denní nástavba
60 8 0 -