Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny pro 3. kolo

  • přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je možno podat do 12. srpna 2021
  • výsledky 3. kola budou zveřejněny 13. srpna 2021 na webových stránkách a na úřední desce školy

Termíny pro 2. kolo

  • přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je možno podat do 15. června 2021
  • výsledky 2. kola budou zveřejněny 16. června 2021 na webových stránkách a na úřední desce školy

Termíny pro 1. kolo

  • přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat od 1. února do 1. března 2021
  • přijímací řízení se koná 3. května 2021 (1. termín) a 4. května 2021 (2. termín), vždy od 8:00 hodin v budově školy Růžová 34
  • výsledky 1. kola budou zveřejněny nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021 na webových stránkách a na úřední desce školy

Kritéria pro přijímací řízení

 Podrobná kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete v jednotlivých souborech pro:

Dodatek ke kritériím


Počty přijímaných žáků


Počet přijímaných pro školní rok 2021/2022
Obor v 1. kole ve 2. kole ve 3. kole ve 4. kole
Informační technologie 30 0 0 -
Dopravní prostředky (Silniční doprava) 30 5 5 -
Strojírenství 30 5 5 -
Mechanik elektrotechnik 30 5 1 -
Mechanik seřizovač 30 5 5 -
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 25 5 3 -
Oděvní technik 20 5 0 -
Kadeřník 30 4 0 -
Elektrikář
- denní forma
30 6 0 -
Elektrikář
- dálková forma
20 8 0 -
Prodavač 30 - - -
Krejčí
- denní forma
25 - - -
Krejčí
- dálková forma
20 - - -
Truhlář
- denní forma
30 5 3 -
Truhlář
- dálková forma
20 - - -
Strojní mechanik (Zámečník)
- denní forma
30 6 3 -
Strojní mechanik (Zámečník)
- dálková forma
20 - - -
Obráběč kovů 30 - - -
Opravář zemědělských strojů 30 4 1 -
Mechanik opravář motorových vozidel 30 4 2 -
Zemědělec – farmář  24 3 1 -
Zemědělské práce 12 - - -
Podnikání
- denní nástavba
60 12 10 -
Podnikání
- dálková nástavba
25 - - -