Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov


2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem SPŠ a SOU Pelhřimov je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. 058/06/01/ZK ze dne 20. listopadu 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


3. Organizační řád

Organizační řád SPŠ a SOU Pelhřimov
(5,7MB)

Otevřít PDF

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

SPŠ a SOU Pelhřimov
Friedova 1469
393 01 Pelhřimov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

SPŠ a SOU Pelhřimov
Friedova 1469
393 01 Pelhřimov

Adresa pracoviště Kamenice nad Lipou:

SPŠ a SOU Pelhřimov
Pracoviště Kamenice nad Lipou
Masarykova 410
394 70 Kamenice nad Lipou

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 14:00

v období prázdnin: pondělí a středa: 8:00 – 11:00 hod.

Telefonní čísla:

Kancelář (spojovatelka) Friedova 1469, Pelhřimov

+420 565 349 415

Ředitel školy

+420 565 349 425

Zástupce ředitele pro teorii a výchovná poradkyně

+420 569 349 410

Zástupce ředitele pro teorii

+420 565 349 528

Zástupce ředitele pro praxi

+420 565 356 506

Kancelář (spojovatelka) Masarykova 410, Kamenice nad Lipou

+420 565 432 110

Adresa internetové stránky:

www.spssou-pe.cz

Adresa e-podatelny:

skola@spssou-pe.cz

Další elektronické adresy:

www.spssou-pe.cz/kontakt.html


5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 14134-261, kód banky: 0100


6. IČ

IČ: 144 50 470


7. DIČ

DIČ: CZ 144 50 470


8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina – úplné znění
(580kB)

Otevřít PDF

Zřizovací listina
(464kB)

Otevřít PDF

Dodatky ke zřizovací listině

Dodatek č.1
(81kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.2
(197kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.3
(177kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.4
(343kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.5
(191kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.6
(140kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.7
(421kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.8
(152kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.9
(167kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.10
(170kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.11
(215kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.12
(170kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.13
(199kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.14
(222kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.15
(665kB)

Otevřít TIF

Dodatek č.16
(2,2MB)

Otevřít TIF

Dodatek č.17
(1,1MB)

Otevřít PDF

Dodatek č.18
(312kB)

Otevřít PDF

Dodatek č.19
(325kB)

Otevřít PDF

Rozhodnutí o sloučení

1.7.2003
(99kB)

Otevřít PDF

1.7.2004
(98kB)

Otevřít PDF

1.1.2008
(88kB)

Otevřít PDF

1.1.2013
(198kB)

Otevřít PDF

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva
(2MB)

Otevřít PDF

Výroční zprávy

Výroční zprávy za školní rok

Otevřít odkaz

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Otevřít odkaz

Rozvaha (uložena v datovém skladu KrÚ Vysočina)
Výsledovka (uložena v datovém skladu KrÚ Vysočina)

Rozpočet

Rozpočet SPŠ a SOU Pelhřimov 2012

Otevřít odkaz

Rozpočet SPŠ a SOU Pelhřimov 2013

Otevřít odkaz

9. Žádost o informace

Směrnice pro poskytování informací
(314kB)

Otevřít PDF

Formulář žádosti o poskytnutí informace
(324kB)

Otevřít PDF

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovníci určení k podávání informací
(53kB)

Otevřít PDF

11. Opravné prostředky

Směrnice k vyřizování stížností
(103kB)

Otevřít PDF

12. Formuláře

Přihláška na střední školu

Otevřít odkaz

Přihláška na střední školu – nástavbové

Otevřít odkaz

Formulář žádosti o poskytnutí informace
(324kB)

Otevřít PDF

13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Postup při vyřizování stížností
(103kB)

Otevřít PDF

Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí
(268kB)

Otevřít PDF

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Otevřít odkaz

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Otevřít odkaz

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Otevřít odkaz

Vydané právní předpisy

Školní řád

Otevřít odkaz

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
(314kB)

Otevřít PDF