Přihlášky ke stažení

Přijímací řízení

Upozorňujeme všechny rodiče a zájemce o studium, že od školního roku 2024/25 lze přihlášku na střední školu podat hned třemi různými způsoby. Více informací naleznete v informačním souboru (.pdf, 955kB).

Formuláře přihlášek ke studiu

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

do hlavních oborů a forem středního vzdělání, zaměření školního vzdělávacího programu
včetně zkráceného a nástavbového studia a konzervatoří.

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

vydáváno jako příloha přihlášky ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

vydáván jako příloha přihlášky ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři pro účely posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Přihláška pro ostatní formy vzdělávání (zelený podtisk)

Přihláška - ostatní formy Slouží pro přihlašování na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem.