Europass

Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz.

Pro maturanty slouží dodatek i jako převodník procentuální úspěšnosti u didaktických testů na známky - viz článek Dodatek k osvědčení převádí procenta úspěšnosti maturity na známky.

Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

Dodatky pro školní rok 2022/2023:

Dopravní prostředky - CZ - EN - DE
Informační technologie - CZ - EN - DE
Mechanik elektrotechnik - CZ - EN - DE
Mechanik seřizovač - CZ - EN - DE
Oděvní technik - CZ - EN
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby - CZ - EN - DE
Strojírenství - CZ - EN - DE

Elektrikář - CZ - EN - DE
Elektrikář - dálkové studium - CZ - EN
Kadeřník - CZ - EN - DE
Mechanik opravář motorových vozidel - CZ - EN - DE
Opravář zemědělských strojů - CZ - EN - DE
Strojní mechanik - CZ - EN - DE
Truhlář - CZ - EN - DE
Zemědělec – farmář - CZ - EN - DE

Podnikání - CZ - EN - DE

Všechny dodatky jsou ke stažení k dispozici ve formátu .pdf ve velikosti 80 - 90kB.

Europass