Profesní uplatnění absolventů

Profesní uplatnění

Student naší Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov má tyto varianty perspektivního vzdělávání a profesní dráhy:

Možnosti studia na vysoké škole

Po ukončení studia maturitním vysvědčením doporučuji zejména tyto fakulty na vysokých školách v celé ČR:

Po studiu technických oborů

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Lesnická a dřevařská fakulta

(Všechna tato zaměření jsou požadována firmami v našem regionu a je jich nedostatek.)

Po studiu nástavbovém

 • Fakulta podnikatelská
 • Fakulta ekonomická
 • Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

(Všechna tato zaměření jsou požadována firmami v našem regionu spolu s jazykovými dovednostmi.)

Možnosti studia na vyšší odborné škole

Po ukončení studia maturitním vysvědčením doporučuji tyto odborné vyšší školy v našem regionu:

 • Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě
 • Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě
 • Vyšší odborná škola a centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí

Možnosti studia po tříletém učebním oboru:

1) Nástavbové studium denní 2-leté na naší škole nebo 3-leté dálkové na naší škole. Zajišťuje získání maturitního vysvědčení Podnikání v oboru.

2) Po ukončení studia zakončeného výučním listem v případě nezájmu o další nástavbové studium doporučuji zejména tyto kurzy:

 • jazykové
 • manažerské
 • počítačové
 • komunikace a prezentace
 • účetní a daňové
 • finanční