Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné a kariérní poradenství

konzultační hodiny pro školní rok 2023/2024 a kontakty na pracovnice ŠPP

Schránka důvěry

e-mail: poradce@spssou-pe.cz


Ing. Marcela Křížková

 • výchovné a kariérní poradenství
 • pracoviště Pelhřimov, Kamenice nad Lipou
 • tel. 565 349 418, 777 296 919
 • e-mail: krizkova.marcela@spssou-pe.cz

Konzultace:

 • úterý od 15:00 do 15:45 (pracoviště Pelhřimov)
 • v nutném případě kdykoliv

Mgr. Renata Doskočilová

Konzultace:

 • úterý od 7:00 do 7:45 (pracoviště Pelhřimov)
 • v nutném případě kdykoliv

Ing. Miroslava Hanusová

 • výchovné a kariérní poradenství a metodik primární prevence
 • pracoviště Kamenice nad Lipou
 • tel. 565 432 110
 • e-mail: hanusova.miroslava@spssou-pe.cz

Konzultace:

 • středa od 14:00 do 15:00 (pracoviště Kamenice n. L.)
 • v nutném případě kdykoliv

Bc. Jana Satrapová

Konzultace:

 • pondělí od 14:00 do 15:00 (pracoviště Pelhřimov)

Výchovné poradenství mimo jiné:

 • poskytuje individuální a skupinové poradenství žákům, spolupracuje s rodinou
 • soustřeďuje pozornost především na žáky s poruchami chování a se znaky sociální nepřizpůsobivosti, na žáky v náročných životních situacích
 • informuje o možnosti využití odborné pomoci specializovaných institucí
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi k problematice výchovného poradenství
 • zavádí programy prevence sociálně patologických jevů, minimální preventivní program školy


Kariérní poradenství - užitečné informace

 • informace o další možné profesní dráze našich studentů naleznete na stránce Profesní uplatnění absolventů
 • pomůžeme s informacemi pro studenty maturitních ročníků: maturita, přihláška ke studiu, přijímací zkoušky, dny otevřených dveří na vysokých školách...

Informace o možnostech dalšího studia:


Čtěte také: