Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné poradenství

konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023 a kontakty na pracovnice ŠPP

Schránka důvěry

e-mail: poradce@spssou-pe.cz


Ing. Marcela Křížková

Konzultace:

 • úterý od 13:30 do 15:00 (pracoviště Pelhřimov)
 • v nutném případě kdykoliv

Ing. Olga Bartošková

Konzultace:

 • středa od 15:00 do 16:00 (pracoviště Pelhřimov)
 • v nutném případě kdykoliv

Ing. Miroslava Hanusová

Konzultace:

 • středa od 13:30 do 15:30 (pracoviště Kamenice n. L.)
 • v nutném případě kdykoliv

Mgr. Renata Doskočilová

Konzultace:

 • úterý od 14:00 do 15:00 (pracoviště Pelhřimov)

Bc. Jana Satrapová

Konzultace:

 • pondělí od 15:00 do 16:00 (pracoviště Pelhřimov)

Výchovné poradenství mimo jiné:

 • poskytuje individuální a skupinové poradenství žákům, spolupracuje s rodinou
 • soustřeďuje pozornost především na žáky s poruchami chování a se znaky sociální nepřizpůsobivosti, na žáky v náročných životních situacích
 • informuje o možnosti využití odborné pomoci specializovaných institucí
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi k problematice výchovného poradenství
 • zavádí programy prevence sociálně patologických jevů, minimální preventivní program školy

Kariérní poradenství a metodik primární prevence

Ing. Olga Bartošková

Ing. Miroslava Hanusová

Konzultace:

 • po předchozí domluvě; v nutném případě kdykoliv

Užitečné informace

 • informace o další možné profesní dráze našich studentů naleznete na stránce Profesní uplatnění absolventů
 • pomůžeme s informacemi pro studenty maturitních ročníků: maturita, přihláška ke studiu, přijímací zkoušky, dny otevřených dveří na vysokých školách...

Informace o možnostech dalšího studia:


Čtěte také: