Projekt Stummer Diener (2008)

Projektu Stummer Diener se zúčastnilo 6 studentů oboru Truhlář z německé školy Reichspräsident - Friedrich - Ebert - Schule a 6 studentů oboru dřevo z české školy Střední škola Pelhřimov. Projekt se konal ve Střední škole Pelhřimov v truhlářských dílnách.

V projektu se zhotovovalo 6 dřevěných sluhů pro seniory, každý podle jiného návrhu studentů, použité materiály masivní dřevo (buk, jasan); bylo tedy vytvořeno 6 skupin studentů po 2, v každé 1 německý a 1 český student, jazykem komunikace byla angličtina a němčina. Cílem projektu bylo navrhnout, společně naplánovat výkresovou dokumentaci a vyrobit němého sluhu. Volba konstrukce, technologie a materiálů byla hlavním úkolem studentů. Byly dodrženy zásady značení materiálů. Výkresy byly zpracovány přehledně, z hlediska dispozičního se vyskytují pouze drobné nedostatky, z hlediska konstrukčního jsou to originální myšlenky. Na závěr bylo slavnostní předání zástupcům z jednotlivých institucí pro seniory, viz foto. Předání probíhalo ve sborovně Střední školy Pelhřimov. Zde se na závěr konala módní přehlídka našich studentů z oboru Operátor oděvní výroby. Sluhové budou výborným pomocníkem v domech pro seniory.

Výsledkem projektu je poznání místních kulturních památek v jednotlivých zemích a řemeslných dovedností v kraji Vysočina. V průběhu projektu se studenti zúčastnili dvou odborných exkurzí a to v DDL Lukavec a TVD Pelhřimov. Někteří studenti navázali trvalé kontakty a přátelství s kolegy, které bude pokračovat i po skončení projektu.

Hlavním přínosem pro česko-německou spolupráci bylo poznání místních zvyklostí a dovedností v oboru dřevo. Byla dohodnuta další spolupráce obou škol na dalších projektech s mládeží, ale i na úrovni výměny pedagogů. Vytvoření nových projektů v oblasti dřeva na evropské úrovni: European Games Pool – Möbel für Spiele.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu řediteli Ing. Jaroslavu Plášilovi za velkou podporu tohoto projektu. Tento projekt měl nejen velký přínos pro naší další spolupráci s německými partnery, ale také sluhové budou dělat velkou radost seniorům.

zprávu vypracoval koordinátor projektu Ing. Rostislav Kostka

Podpořeno Rozvojovým fondem města Pelhřimov a Česko-německým fondem budoucnosti.

Rozvojový fond města Pelhřimov   Česko-německý fond budoucnosti