Praktická výuka

Praktická výuka

Praktická výuka - Pelhřimov

Praktická výuka probíhá v moderně vybavených nově rekonstruovaných odborných učebnách a dílnách. Žáci se zde mohou plně věnovat svému odbornému růstu dle svého oboru. Pro každý obor jsou připraveny určité novinky.

Žáci oboru Informační technologie ( IT) provádí údržbu a nastavení PC, jeho komponentů a periférií. Na cvičné stěně si procvičí montáž a zprovoznění datových sítí. Ve specializovaných učebnách pracují se systémem Arduino a PLC automaty se zaměřením na moderní trendy - Průmysl 4.0 a IoT (Internet věcí). V rámci praktické výuky žáci tvoří a upravují vektorovou i rastrovou grafiku v profesionálním softwarovém vybavení. Procvičí si také 3D modelování a 3D tisk na moderních tiskárnách Prusa MK3S+. 

Žáci strojírenských oborů ( ST, MS, Z, OK) pracují v moderních odborných učebnách a dílnách vybavených podle potřeb jednotlivých oborů. Jedná se především o technologie a softwary (např. CAD/CAM) používané v regionálních firmách, jako jsou např. CNC stroje, souřadnicový měřicí stroj Wenzel nebo svařovací robot Cloos. Samozřejmostí je i konvenční strojní vybavení pro obrábění a tváření, měřidla, ruční elektrická nářadí a svářecí technika na ocel, nerez a hliník.

Žáci oboru Dopravní prostředky ( DP) pracují s moderními diagnostickými a seřizovacími zařízeními pro motory, brzdy, světla a další části vozidel, přičemž využívají i školou vlastněné automobily značek jako například Mercedes, Škoda či Hyundai.

Žáci elektrooborů ( ME, E) využívají odborné učebny, které jsou vybaveny pracovními stoly se zásuvkami na 24 V, 230 V a regulovatelnými zdroji 0-30 V. Pracoviště disponují moderní měřicí technikou pro měření elektrických a neelektrických veličin. Výuka automatizace je zaměřena na Průmysl 4.0, programování PLC automatů, Arduina a robotiky. V oblasti budov se učí inteligentní elektroinstalaci, zabezpečovací a satelitní techniku.

Žáci oborů Operátor dřevařské a nábytkářské výroby ( OD) a Truhlář ( T) vykonávají odborný výcvik v nejmoderněji vybavených dílnách v Kraji Vysočina. Všestranná truhlářská a nábytkářská výroba je realizována na moderních strojích, jako jsou formátovací pily, spodní frézky, srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, širokopásová bruska, hranová bruska a dlabačky. Nejnovějším strojem je pětiosé CNC obráběcí centrum značky HOMAG, které je propojeno s konstrukčním softwarem IMOS 3D. Samozřejmostí je moderní ruční elektrické nářadí od renomovaných firem Mafell a Festool. Odborný výcvik je také realizován formou stáží u zaměstnavatelů. Obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Práce se dřevem je velmi zajímavá a perspektivní.

Kadeřnice ( KD) provádějí odborný výcvik ve dvou kadeřnických provozovnách pro veřejnost, které jsou moderně vybaveny zařízeními pro úpravu vlasů. V nabídce jsou kompletní služby od běžných úkonů (stříhání, foukání, barvení, melírování...) až po náročnější techniky jako je např. Balayage. Samozřejmostí je práce na grafickém softwarovém návrhu s pomocí počítače, stejně jako s pokladním a skladovým systémem.

Žáci oboru Prodavač ( P) se v odborné učebně učí pracovat na různých pokladních systémech, připravovat, předvádět, prodávat a balit zboží i vést předepsané doklady pro evidenci, inventarizaci a reklamační řízení. Odborný výcvik probíhá také na smluvních pracovištích obchodní sítě v regionu i podle místa bydliště žáka.

Žákyně oboru Oděvní technik ( OT) a Krejčí ( K) nabývají praktické znalosti a dovednosti na odborném výcviku v budově školy Friedova ulice. Odborné pracoviště je vybaveno různými typy univerzálních i speciálních textilních strojů a zařízení. Děvčata se úspěšně účastní různých módních přehlídek a soutěží.

Kontaktní osoba: Ing. Ivona Mikulecká (zástupce ředitele)
Friedova 1469 / tel. 565 349 428 / e-mail: mikulecka.ivona@spssou-pe.cz


Praktická výuka - Kamenice nad Lipou

 Odborný výcvik na pracovišti v Kamenici nad Lipou probíhá převážně na vlastních pracovištích dílen v Masarykově ulici a na školním dvoře ve Lhotecké ulici.

V dílnách v Masarykově ulici, které jsou součástí areálu školy, jsou dílny ručního a strojního obrábění, svařovna svářečské školy s moderními svářecími zdroji pro výcvik ve svářečských kurzech svařování v ochranné atmosféře, svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou a řezání kyslíko-acetylénovým plamenem. V areálu školy je také autoservis s certifikovanou stanicí měření emisí, kde žáci učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel provádějí běžné opravy motorových vozidel a přípravu vozidel na kontrolu v STK.

Odborné dílny ve školním dvoře na Lhotecké ulici slouží především pro výuku opravárenských činností při opravách zemědělských strojů a motorových vozidel. Pro výcvik žáků učebního oboru Zemědělec – Farmář má škola pronajaté pozemky, část odborného výcviku probíhá na pracovištích smluvního Školního závodu ZD Kalich Kamenice nad Lipou.

Kontaktní osoba: Ing. Ivona Mikulecká (zástupce ředitele)
Friedova 1469 / tel. 565 349 428 / e-mail: mikulecka.ivona@spssou-pe.cz
 
Kontaktní osoba: Stanislav Štrouf
Masarykova 410 / tel. 565 432 110 / e-mail: stanislav.strouf@spssou-pe.cz


Další možnosti praktické výuky

Dále jsou pro odborný výcvik využívána smluvní pracoviště spolupracujících firem:

 • Edscha Automotive s.r.o., Kamenice nad Lipou
 • Autosalon Jiří Souček s.r.o., Jindřichův Hradec
 • SOME s.r.o., Jindřichův Hradec
 • Truck Servis Kratochvíl s.r.o., Jindřichův Hradec
 • Detail CZ s.r.o., Žirovnice
 • Strojírny místních drah s.r.o., Kamenice nad Lipou
 • IROMEZ s.r.o., Pelhřimov
 • FOPO II s.r.o., Pelhřimov
 • CIME s.r.o., Pelhřimov
 • Dětský domov Kamenice nad Lipou
 • Farní charita Kamenice nad Lipou

Součástí učebních osnov učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů a Zemědělec – farmář je výuka a výcvik k získání řidičských oprávnění skupiny T, B a C. Pro výcvik v řízení vozidel všech skupin využívá škola vlastních výcvikových vozidel.