Certifikace

Profesní kvalifikace

Ministerstvo obchodu a průmyslu Naše škola je Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR autorizovaná pro 5 následujících profesních kvalifikací:
23-003-H Zámečník (soubor .pdf, 2 MB)
23-022-H Soustružení kovových materiálů (soubor .pdf, 2 MB)
23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů (soubor .pdf, 2 MB)
26-017-H Montér elektrických instalací (soubor .pdf, 2 MB)
26-020-H Montér slaboproudých zařízení (soubor .pdf, 2 MB)


International Education Society, London (IES)

Certifikováno IES Logo IES Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). Naši studenti mají možnost získat mezinárodní certifikát IES (www.ies-info.com).

Our educational institution is internationally certified by International Education Society, Londo (IES). Our students have a possibility to acquire international IES certificate (www.ies-info.com).

Vzor certifikátu naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 1,6 MB).

Krátké informační video se nachází na adrese http://youtu.be/xgFq7Aete4k.

A short informational video can be found at http://youtu.be/BT_85xXck8A.


Doporučeno zaměstnavateli

Škola doporučená zaměstnavateli 2023

Doporučeno zaměstnavateli 2023

Klub zaměstnavatelů i v letošním roce organizoval ocenění "ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI". Cílem této akce je přispět k podpoře spolupráce středních škol a firem v kraji a touto formou školám poskytujícím kvalitní profesní přípravu žáků poděkovat. Na základě hlasování firem letos naše škola získala 1. místo.

Škola doporučená zaměstnavateli 2021

Doporučeno zaměstnavateli 2021

Opět mezi třemi nejlépe hodnocenými středními školami v Kraji Vysočina - naše škola obdržela certifikát za 2. místo v rámci ocenění "Škola doporučená zaměstnavateli" za školní rok 2020/2021.

Škola doporučená zaměstnavateli 2019

V hodnocení zaměstnavatelů, kteří měli na výběr ze všech středních škol v Kraji Vysočina v hlasování za ročník 2019/2020, obsadila tentokrát naše škola stupínek nejvyšší!

Ano, skončili jsme na 1. místě v Kraji Vysočina!

Škola doporučená zaměstnavateli 2018

Doporučeno zaměstnavateli 2018

Zaměstnavatelé v celé České republice opět vybírali kvalitní střední školy v krajích a fakulty vysokých škol na celostátní úrovni, aby upozornili na jejich přednosti především zájemce o výběr vzdělání z řad dětí a jejich rodičů.

V letošním roce se naše škola umístila na krásném 3. místě v Kraji Vysočina.

Doporučeno zaměstnavateli 2014 Škola doporučená zaměstnavateli 2014

Symbolicky v první školní den, 1. září 2014 bylo zahájeno hlasování zaměstnavatelů v celé České republice o školách, které pro pracovní trh připravují nejlépe připravené absolventy. Titul „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“ je součástí prestižní rodiny ocenění Výroční ceny Klubu zaměstnavatelů.

Zástupci nejvýznamnějších firem v jednotlivých krajích České republiky ocení na regionálních setkáních zaměTitul stnavatelů a zástupců škol tři nejlépe hodnocené školy za příslušný kraj. Ve středu 12. listopadu 2014 v prostorách ZETOR GALLERY v Brně-Líšni touto prestižní cenou oceněna spolu s dalšími školami z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina i naše škola. V hodnocení zaměstnavatelů Kraje Vysočina se umístila na 3. místě, za lépe hodnocenými školami; 2. místo Střední průmyslová, technická a automobilní škola Jihlava a 1. místo Střední průmyslová škola Třebíč.

Velmi si tohoto ocenění vážíme. Ukazuje na kvalitní práci našich pedagogů podpořenou velmi dobrou spoluprací s partnerskými firmami při zajištění odborné praxe a spokojenost zaměstnavatelů s absolventy našich oborů. Věříme, že toto ocenění bude velmi cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně pro jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.

Mgr. Pavel Hlaváček
ředitel školy


Ověřená instituce

Ověřená instituce