Školská rada

Školská rada

Školská rada je vnitřní orgán školy, který se vyjadřuje ke školním vzdělávacím programům, schvaluje výroční zprávu, školní řád nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na koncepci rozvoje školy i jejím dalším chodu apod.

Skládá se ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zástupců zřizovatele a dalších osob.

Složení Školské rady pro období 2021 – 2024

Za zřizovatele

MUDr. Jiří Běhounek - behounek.j@kr-vysocina.cz
Ing. Miroslav Houška - houska.m.@kr-vysocina.cz
Ing. Martin Kukla - kukla.m.@kr-vysocina.cz

Zákonní zástupci

Ivona Fialová - fialova@brunswick.cz
Milan Reich - milan.reich@seznam.cz
Marcela Rohová - marcelarohova@seznam.cz

Pedagogové

Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. - kostka.rostislav@spssou-pe.cz
Lubomír Březina - brezina.lubomir@spssou-pe.cz
Miroslav Němec - nemec.miroslav@spssou-pe.cz

Zápisy z jednání Školské rady

Zápisy z jednání Školské rady si můžete stáhnout nebo otevřít ve formátu .pdf:

Zápis č. 6/2023 - 12. 10. 2023 (136kB)
Zápis č. 5/2023 - 27. 6. 2023 (147kB)
Zápis č. 4/2023 - 28. 2. 2023 (122kB)
Zápis č. 3/2022 - 19. 10. 2022 (157kB)
Zápis č. 2/2022 - 28. 6. 2022 (204kB)
Zápis č. 1/2021 - 11. 10. 2021 (154kB)
Zápis č. 6/2021 - 28. 6. 2021 (126kB)
Zápis č. 5/2020 - 12. 10. 2020 (119kB)
Zápis č. 4/2019 - 8. 10. 2019 (384kB)
Zápis č. 3/2019 - 27. 5. 2019 (383kB)
Zápis č. 2/2018 - 18. 10. 2018 (382kB)
Zápis č. 1/2018 - 7. 6. 2018 (374kB)
Zápis č. 6/2017 - 2. 10. 2017 (444kB)
Zápis č. 5/2017 - 2. 6. 2017 (54kB)
Zápis č. 4/2016 - 11. 10. 2016 (364kB)
Zápis č. 3/2016 - 17. 5. 2016 (288kB)
Zápis č. 2/2015 - 15. 10. 2015 (363kB)
Zápis č. 1/2015 - 27. 5. 2015 (277kB)