Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov

Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov

Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov (dále jen Spolek) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o výchovu mládeže a práci školy.


Rada Spolku děkuje sponzorům, kteří přispěli finančním darem v roce 2023 zejména na podporu talentovaných žáků.

Jmenovitě děkujeme těmto firmám:

  • Zemědělské družstvo Kalich
  • Agentura M-S-P, s.r.o.
  • Doležal Pelhřimov, s.r.o.

Sídlo spolku

Spolek rodičů a přátel SPŠ a SOU Pelhřimov
Friedova 1469
393 01  Pelhřimov
IČO 690 92 290

Statutární orgán - rada

Předseda - Ing. František Peroutka
Místopředseda - Ing. Olga Bartošková
Člen – Ing. Zuzana Běhounková

Kontaktní osoby

Ing. František Peroutka, e-mail: peroutka.frantisek@spssou-pe.cz, tel. 565 349 521 / 565 349 434
Ing. Bartošková, e-mail: bartoskova.olga@spssou-pe.cz, tel. 565 349 418

Činnost

Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména:

  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
  • přispívá žákům na vstupné na kulturní a vzdělávací akce pořádané školou, příspěvek na turistický kurz a na organizaci závěrečných a maturitních zkoušek
  • podporuje talentované žáky (odměny pro mimořádně úspěšné žáky)
  • podporuje propagaci všech oborů školy

Členský příspěvek na školní rok činí 300 Kč. Příspěvek vybírá třídní učitel na začátku školního roku.

Každá třída má zvoleného svého důvěrníka, který seznamuje ostatní rodiče na třídních schůzkách s činností a hospodařením Spolku.

Stanovy spolku jsou k dispozici ve zvláštním souboru (.pdf, 205kB).