Účast školy na projektech

Účast školy na projektech

Žáci i zaměstnanci naší školy se účastní mnoha projektů, které zlepšují jejich znalosti či dovednosti, přispívají k jejich uplatnitelnosti na trhu práce nebo obecně zvyšují úroveň vzdělávání na naší škole.

V průběhu posledních let to byly mimo jiné tyto projekty: