Rekonstrukce a úpravy

Rekonstrukce

Prostředí naší školy se průběžně snažíme upravovat tak, aby odpovídalo požadavkům dnešní doby - bylo moderně vybavené, a zároveň pro všechny příjemné... tedy takové, aby se v něm dobře učilo žákům i pedagogům.

Po rekonstrukci školní jídelny (2014), tělocvičny (2015) či dokončení rekonstrukce budovy ve Friedově ulici (2022) nás tak čekají další změny:

Rekonstrukce areálu odborného výcviku Křemešnická v Pelhřimově

Od konce měsíce září 2022 škola předala zhotoviteli k dlouho připravované rekonstrukci objekty areálu odborného výcviku v Křemešnické ulici. Areál je složen ze 3 částí (A, B a C), a z toho hned 2 budou rekonstruovány. Novou podobu dílen si můžete prohlédnout na vizualizaci objektu. Kraj Vysočina podpoří tuto akci, která má za cíl zlepšit zázemí žáků při odborném výcviku a úsporu energií. Kraj požádal o dotaci z Národního programu Životní prostředí na úpravu budovy. Rekonstrukce bude hotová v srpnu 2024 a bude stát 100 miliónů korun. Po dobu rekonstrukce se budou žáci vzdělávat v pronajatých náhradních prostorách, které škola zajistila.

Rekonstrukce areálu odborného výcviku Lhotecká v Kamenici nad Lipou

Kraj Vysočina podpořil i rekonstrukci areálu odborného výcviku v Kamenici nad Lipou. I zde bylo požádáno o dotaci z Národního programu Životní prostředí na úpravu budovy. Předpokládané náklady budou cca 50 miliónů korun. V současné době se vybírá zhotovitel. Dojde k úpravě střechy, topného systému a vnitřních dispozic a opláštění. Akce začne na jaře roku 2023 a potrvá přibližně 1 rok. I zde má škola zajištěny náhradní prostory pro výuku žáků.

Vybudování odborných učeben oboru Kadeřník

Tento záměr má spojitost s rekonstrukcí areálu v Křemešnické ulici, kde má škola jednu z provozoven kadeřnictví. Po dobu rekonstrukce je nutné provozovnu přesunout do nově vybudované provozovny oboru kadeřník v Růžové ulici v Pelhřimově (budova průmyslové školy u náměstí). Po rekonstrukci v Křemešnické ulici provozovnu kadeřnictví opět navrátíme. Škole se dlouhodobě daří naplňovat tento obor a zájem veřejnosti o služby našich provozoven je značný, proto budeme po dokončení všech rekonstrukcí provozovat naše kadeřnické služby v ulici Friedova, Křemešnická i Růžová.