MČR oboru Truhlář - region

MČR oboru Truhlář

Šance pro všechny šikovné žáky oboru Truhlář z Vysočiny a jižních Čech!

CO?

  • Mistrovství České republiky oboru Truhlář - regionální kolo pro Kraj Vysočina a Jihočeský kraj

KDY?

  • v úterý 14. 11. 2023 od 7.00 hod.

Časový program soutěže:

6:45 - 7:15 - prezence
7:15 - 7:30 - zahájení praktické části, seznámení s organizací soutěže, losování čísel
7:30 - 10:30 - praktická část
10:30 - 11:15 - oběd
11:15 - 13:15 - praktická část
13:15 - ukončení praktické části
13:30 - 14:50 - hodnocení praktické části soutěže
15:00 - vyhlášení výsledků, předání cen a diplomů

KDE?

  • areál odborného výcviku Křemešnická 298, Pelhřimov

JAK?

  • jedná se o soutěž jednotlivců pro žáky oboru 33 - 56 - H/01 Truhlář
  • soutěžící žák nesmí mít ukončené žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou a v době konání soutěže nedovrší věku 20 let a více
  • soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského (regionálního) kola a ústředního kola - finále
  • ze školního kola postupují maximálně 2 žáci do kola krajského (regionálního) a z něj vždy nejlepší žák z každého kraje do ústředního kola - finále

PŘÍLOHY?