Projekt Bollerwagen (2008)

Projektu Bollerwagen se zúčastnilo 7 studentů oboru Truhlář z německé školy Reichspräsident - Friedrich - Ebert - Schule a 7 studentů oboru dřevo z české školy Střední škola Pelhřimov. Projekt se konal na naší škole v termínu 26. 11. - 30. 11. 2007. Projekt se konal v německé škole Homberg (Efze) v truhlářských dílnách.

V projektu se zhotovovalo 7 dřevěných vozíků pro děti, každý podle jiného návrhu studentů, použité materiály masivní dřevo (smrk, jasan), bylo tedy vytvořeno 7 skupin studentů po 2, v každé 1 německý a 1 český student, jazykem komunikace byla angličtina a němčina. Cílem projektu bylo navrhnout, společně naplánovat výkresovou dokumentaci a vyrobit Bollerwagen. Volba konstrukce, technologie a materiálů byla hlavním úkolem studentů. Byly dodrženy zásady značení materiálů. Výkresy byly zpracovány přehledně, z hlediska dispozičního se vyskytují pouze drobné nedostatky, z hlediska konstrukčního jsou to originální myšlenky. Na závěr bylo vyhodnocení nejlepšího vozíku a vítězové dostali odměnu. Vozíky budou předány do jednotlivých mateřských školek v Hombergu.

Výsledkem projektu je poznání místních kulturních památek v jednotlivých zemích a řemeslných dovedností v kraji Hesensko – SRN. V průběhu projektu probíhal v Hombergu Hessentag 2008 – velká kulturní a společenská akce kraje Hessen. Někteří studenti navázali trvalé kontakty a přátelství s kolegy, které bude pokračovat i po skončení projektu.

Hlavním přínosem pro česko-německou spolupráci bylo poznání místních zvyklostí a dovedností  v oboru dřevo. Byla dohodnuta další spolupráce obou škol na dalších projektech s mládeží, ale i na úrovni výměny pedagogů. Vytvoření nových projektů v oblasti dřeva na evropské úrovni: European Games Pool – Möbel für Spiele.

Na závěr bych chtěl poděkovat našim sponzorům Dřevozpracujícímu Družstvu Lukavec, Kraji Vysočina a panu řediteli Ing. Jaroslavu Plášilovi za velkou podporu tohoto projektu. Tento projekt měl nejen velký přínos pro naší další spolupráci s německými partnery, ale také vozíky přinesou velkou radost a zábavu dětem.

zprávu vypracoval koordinátor projektu Ing. Rostislav Kostka

Podpořeno Rozvojovým fondem města Pelhřimov a Česko-německým fondem budoucnosti.

Rozvojový fond města Pelhřimov   Česko-německý fond budoucnosti