Projekt Candycatapult (2018)

Mezinárodního projektu "Candycatapult" se účastnilo 16 studentů oboru truhlář z německé školy Reichspräsident – Friedrich – Ebert – Schule (www.e-g-p.org), dále také 6 studentů dřevařských oborů z české Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Samotný projekt probíhal v truhlářských dílnách v Hombergu (Efze). Studenti společně zhotovili 8 kusů dřevěné hry Candycatapult určené pro děti z I. stupně základních škol v Hombergu. Zvoleným materiálem byly masivní buk a březová překližka. Ve smíšených mezinárodních týmech pracovali 2 němečtí a 1 český student. Komunikačním jazykem byla především angličtina a němčina.

V pondělí jsme zahájili práci v dílnách. Odpoledne jsme navštívili firmu Sägewerk Abalon na zpracování bukového dřeva. V úterý dopoledne jsme pokračovali v práci na dřevěné hře a odpoledne jsme navštívili firmu Saunabau Wille na výrobu saun. Ve středu jsme dokončovali výrobek v truhlářských dílnách a odpoledne jsme navštívili blízké město Kassel, jeho moderní centrum. Ve čtvrtek byli čeští studenti na praxi v německých firmách spolu s německým kolegou z týmu. Navečer jsme ještě společně povečeřeli. V pátek dopoledne jsme slavnostně předali za přítomnosti tisku a sponzorů hotové výrobky dětem. Poobědvali jsme naposledy společně s našimi přáteli a vydali jsme zpět na cestu domů.

Velmi děkujeme za podporu panu řediteli Mgr. Hlaváčkovi a Franku Wetzlaugkovi, Česko-německému fondu budoucnosti a Kraji Vysočina.

Rostislav Kostka, Oldřich Spálovský

Rozvojový fond města Pelhřimov   Česko-německý fond budoucnosti   Kraj Vysočina