Projekt Comenius (2006)

1. část

Jazykového projektu Comenius 1.2, program Socrates se zúčastnilo 12 studentů oboru Truhlář z německé školy Reichspräsident - Friedrich - Ebert - Schule a 12 studentů oborů dřevo z české školy Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov. První část projektu se konala na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti v Pelhřimově, v termínu 15. 1. - 28. 1. 2006.

V první části projektu se zhotovovalo 6 skříněk na šipkový terč, každá podle jiného návrhu studentů, většina materiálů byla z masivního dřeva (buk, javor, třešeň, ořech, mahagon), bylo tedy vytvořeno 6 skupin studentů po 4, v každé 2 němečtí a 2 čeští studenti, jazykem komunikace byla angličtina a němčina. Cílem projektu bylo navrhnout, společně naplánovat výkresovou dokumentaci a vyrobit skříňky na šipkový terč.

Volba konstrukce, technologie a materiálů byla hlavním úkolem studentů. Byly dodrženy zásady značení a výkresy jsou zpracovány přehledně, z hlediska dispozičního se vyskytují pouze drobné nedostatky, z hlediska konstrukčního jsou to originální myšlenky. Studenti vybrali ty nejlepší 3 návrhy českých a 3 německých studentů.

V první části konané na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti v Pelhřimově se vyráběly 3 nejlepší návrhy českých studentů ve dvou provedeních (změna dřevin korpus – dvířka). Skříňky byly pak vyhodnoceny a předány jednotlivým představitelům organizací Dětský domov, Klub mládeže, Senior klub, Domov důchodců, Domov Mládeže, školní aktivity mládeže.

2. část

V druhé části projektu, která se konala 23. 4. - 6. 5. 2006 v SRN ve škole Reichspräsident – Friedrich – Ebert – Schule, se také zhotovovalo 6 skříněk podle návrhů německých studentů. Druhé části projektu se také zúčastnilo 12 německých a 12 českých studentů, rozděleních do šesti skupin po 4 studentech. Návrhy těchto skříněk jsou dobře zachyceny v dokumentačních materiálech, které jsou součástí závěrečné zprávy. Tyto skříňky byly také předány jednotlivým institucím Klub mládeže, Ústav pro protialkoholní léčení, Senior klub, Domov Mládeže, školní aktivity mládeže.

Shrnutí

Výsledkem projektu je poznání místních kulturních památek v jednotlivých zemích a řemeslných dovedností v kraji Hessensko v SRN a v kraji Vysočina v ČR. Někteří studenti navázali trvalé kontakty a přátelství s kolegy, které bude pokračovat po skončení projektu. Zajímavou částí projektu byla pro studenty zkušenost nejen navštívit místní dřevozpracující firmy, kde pracují jejich kolegové, ale také zde dva dny pomáhat. Poznat místní pracovní morálku a místní tradiční technologii výroby.

Hlavním přínosem pro česko-německou spolupráci bylo poznání místních zvyklostí a dovedností v oboru dřevo. Byla dohodnuta další spolupráce obou škol na dalších projektech s mládeží, ale i na úrovni výměny pedagogů. Tento projekt měl velký přínos pro další spolupráci i s jinými německými partnery a výrazně posunul naše zkušenosti v rámci zahraniční spolupráce.