Projekt Holandský kulečník - Holländisches Billiard (2017)

V týdnu od 28. 5. do 2. 6. 2017 jsme na naší škole přivítali studenty a učitele z partnerské školy z německého Hombergu z Reichspräsident - Friedrich - Ebert - Schule.

Mezinárodním projektem "Holandský kulečník - Holländisches Billiard" jsme úspěšně navázali na naší trvající dlouholetou spolupráci.

V letošním roce se zapojilo 10 českých žáků z dřevo-oborů, 8 německých žáků, z toho 4 děvčata.

První den jsme přivítali naše přátele z Německa (8 žáků a 2 učitele) na vlakovém nádraží v Táboře a pak s nimi přejeli do Pelhřimova na ubytování.

Druhý den se žáci seznámili s našimi dílnami a průběhem celého projektu. Odpoledne měli studenti vyhrazený volný program na koupání u rybníka Stráž.

Třetí den probíhala práce v dílnách a muselo být vše hotovo. Odpoledne volný program ve městě Pelhřimov.

Čtvrtý den se konal výlet do rakouského hlavního města Vídeň, kde žáci zhlédli historické centrum s proslulými památkami.

Ve čtvrtek proběhlo slavnostní předání 8 ks holandských kulečníků na Městském úřadě v Pelhřimově. Za účasti ředitele z partnerské školy pana Franka Wetzlaugka byly hotové kulečníky předány základním školám z Pelhřimova a okolí. Večer jsme společně povečeřeli.

V pátek dopoledne jsme navštívili místní pivovar Poutník, kde jsme měli možnost nahlédnout do tajemství jeho chodu. Odpoledne pak proběhla prohlídka města Pelhřimova s průvodcem. V sobotu ráno žáci z partnerské školy odjíždí vlakem domů do Hombergu.

Závěrem bychom rádi poděkovali za finanční podporu Česko - německému fondu budoucnosti, Městu Pelhřimov i panu řediteli Mgr. Pavlu Hlaváčkovi za velkou podporu tohoto projektu. Pevně věříme, že Holandský kulečník přinese ve výsledku velkou radost dětem i dospělým a že naše mezinárodní spolupráce se bude nadále rozvíjet.

Věra Tokarčíková, Ing. Rostislav Kostka, Ph.D., Lukáš Tříska, Rostislav Straka, Josef Brabec, Mgr. Oldřich Spálovský, Ing. David Reinhart

Rozvojový fond města Pelhřimov   Česko-německý fond budoucnosti   Kraj Vysočina