Projekt Multifunkční hrací stůl - dřevěný labyrint (2018)

Mezinárodního projektu "Multifunkční hrací stůl - dřevěný labyrint" se účastnilo 8 studentů oboru truhlář z německé školy Reichspräsident - Friedrich - Ebert - Schule, dále také 8 studentů dřevařských oborů z české Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Samotný projekt probíhal v truhlářských dílnách v Křemešnické ulici SPŠ a SOU Pelhřimov. Studenti společně zhotovili 8 kusů dřevěné hry labyrint pro děti ze základních škol. Zvoleným materiálem byly masivní buk a překližka. Ve smíšených mezinárodních týmech pracoval 1 německý a 1 český student. Komunikačním jazykem byla především angličtina a němčina.

V pondělí jsme zahájili práci v dílnách. Odpoledne se němečtí studenti koupali u rybníka Stráž. V úterý dopoledne jsme pokračovali v práci na dřevěné hře a odpoledne jsme navštívili pivovar v Kamenici nad Lipou, dále firmu Edscha tamtéž. Program jsme zakončili bowlingem.

Ve středu jsme dokončovali výrobek v truhlářských dílnách. Ve čtvrtek dopoledne jsme hotové výrobky slavnostně předali zástupcům ze základních škol v regionu. Odpoledne jsme navštívili specializovanou firmu Houfek - výroba truhlářských strojů. Navečer jsme ještě společně povečeřeli. V pátek jsme vyrazili na výlet do Telče a Jindřichova Hradce. V sobotu ránu naši němečtí přátelé odjeli vlakem domů a společný program byl zakončen.

Velmi děkujeme za podporu panu řediteli Mgr. Hlaváčkovi, Česko-německému fondu budoucnosti, dále Kraji Vysočina a městu Pelhřimov.

Rostislav Kostka, Lukáš Tříska, Věra Tokarčíková, Josef Brabec, Rostislav Straka, Oldřich Spálovský

Rozvojový fond města Pelhřimov   Česko-německý fond budoucnosti   Kraj Vysočina