Projekt Paintstation (2023)

Mezinárodního projektu "Paintstation" se účastnilo 11 studentů oboru truhlář z německé školy Reichspräsident – Friedrich – Ebert – Schule (www.e-g-p.org), dále také 8 studentů dřevařských oborů z české Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Samotný projekt probíhal v truhlářských dílnách v Hombergu (Efze). Studenti společně zhotovili 8 kusů dřevěného kreslícího stolku pro děti z mateřských školy a pro děti z I. stupně základních škol v Hombergu. Zvoleným materiálem byly masivní jasan, jilm a překližka. Ve smíšených mezinárodních týmech pracovali 2 němečtí a 1 český student. Komunikačním jazykem byla především angličtina a němčina.

V neděli navečer jsme přijeli do Hombergu, ubytovali se a společně s přáteli povečeřeli. V pondělí jsme zahájili práci v dílnách, odpoledne jsme navštívili hrad Hochburg. V úterý jsme pokračovali v práci na výrobku. Odpoledne jsme navštívili firmu KLAWE na výrobu dřevěných cívek a firmu VILIV na výrobu saun.

Ve středu dopoledne jsme pokračovali v práci na dřevěném stolku a odpoledne jsme navštívili firmu DRAUDE A DRAUDE na výrobu modulových domků ve Fritzlaru, kde jsme také prošli centrum města.

Ve čtvrtek jsme dokončovali výrobek v truhlářských dílnách a odpoledne jsme navštívili centrum Hombergu. Navečer jsme ještě společně povečeřeli.

V pátek dopoledne jsme slavnostně předali za přítomnosti tisku a sponzorů hotové výrobky dětem. Poobědvali jsme naposledy společně s našimi přáteli a vydali jsme zpět na cestu domů.

Velmi děkujeme za podporu panu řediteli Lukášovi Třískovi a panu řediteli Franku Wetzlaugkovi, Česko-německému fondu budoucnosti a Kraji Vysočina.

Farka Lukáš, Věra Tokarčíková

 

Česko-německý fond budoucnosti   Kraj Vysočina