Projekt pro strojírenské obory (2008)

Ve dnech 2. - 5. 12. 2008 se uskutečnila přípravná návštěva partnerské školy v SRN Reichspräsident - Friedrich - Ebert - Schule v její budově ve Fritzlaru, kde se vyučují obory strojírenské, elektrotechnické a další. S vyučujícími ze strojírenských oborů probíhalo jednání o vytvoření nového mezinárodního projektu mezi těmito obory a naší školou. Byla dojednána spolupráce na třech možných variantách nového společného projektu. Nejzajímavější varianta je Seifenkisten – bezmotorové ručně řízené auto. Věřím, že vznikne nový, pro studenty velice zajímavý projekt.

Ve dnech 13. – 16. 1. 2009 se uskutečnila přípravná návštěva partnerské školy včetně jejího ředitele p. Glanze, tentokrát na naší škole.