Stáž polských studentů z Nietążkowo (2014)

Od úterý 1. 4. 2014 probíhá na pracovišti v Kamenici nad Lipou stáž polských studentů z partnerské školy ZSP Nietążkowo. Stáže se účastní 5 děvčat z gastro oborů a 5 studentů z oborů technicko-rolnických za dohledu tří pedagogických pracovníků.

Ve středu si účastníci stáže nejprve prohlédli všechna pracoviště teoretického i praktického vyučování v Kamenici nad Lipou a v Pelhřimově. Na čtvrtek byla naplánovaná exkurze do zemědělského podniku Rozvodí Černov, kde polští studenti navštívili objekty živočišné výroby a bioplynovou stanici. V pátek za svými studenty přicestovali z Polska ředitelka a zástupce ředitele školy a na pozvání Městského úřadu Kamenice nad Lipou také představitelé družebního polského města Śmigiel a okresu Košcian. Celou skupinu polských přátel za doprovodu zástupců naší školy přijal v pátek odpoledne na městské radnici starosta města. Na celý víkend byl pak pro všechny připraven kulturní a poznávací program.

Od pondělí 7. 4. 2014 absolvuje skupina polských studentů se svými pedagogy více jak týdenní praktickou stáž na pracovištích odborného výcviku ve škole a partnerských firmách, která bude ukončena 16. 4. 2014.