AŠPV - účast školy

Projekt Adaptabilní škola - počáteční vzdělávání je realizován krajem Vysočina v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních.


Projektu se na naší škole účastní první ročník oborů dřevo a kovo a končící ročníky tříletých oborů - truhlář, zámečník a čtyřletých oborů - operátor dřevařské a nábytkářské výroby, mechanik seřizovač.

Pro společnou výuku v 1. ročníku učebních oborů truhlář a zámečník bylo upraveno pět učebních dokumentů, u studijních oborů operátor dřevařské a nábytkářské výroby a mechanik seřizovač bylo upraveno šest učebních dokumentů.

Úprava učebních dokumentů pro sjednocení výuky probíhala ve spolupráci s odbornými pracovníky NÚOV. Na úpravě se podílel zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku a pracovníci NÚOV - Ing. Zdeněk Hanzálek (obory kovo) a Ing. Zuzana Doubravová (obory dřevo).

Bylo řešeno optimální spojení výuky 3-letých a 4-letých oborů dřevo a kovo tak, aby se teoretická výuka stejných a obdobných tématických celků konala v 1. ročníku a probíhala společně pro oba obory. Rozdílná témata budou posunuta do vyšších ročníků - byla provedena úprava hodinové dotace předmětů v jednotlivých ročnících studia.

Žáci končících ročníků - 3. ročník učebních oborů truhlář a zámečník, 4. ročník u studijních oborů operátor dřevařské a nábytkářské výroby a mechanik seřizovač - vykonali v měsíci září souvislou praxi ve firmách a podnicích okresu Pelhřimov.

Hodnocení části projektu měsíční souvislé praxe - obory kovo

Praxe se účastnilo 24 žáků, byla provedena na reálných pracovištích strojírenské společnosti Agrostroj a.s. Pelhřimov pod vedením instruktorů z řad zaměstnanců.

Odborná praxe se setkala s příznivým stanoviskem, byla prováděna na pracovištích OŘJ, obráběcí, montážní a svařovací dílně. Přínos byl především v poznání nových moderních technologiích, které na škole nejsou a žáci měli možnost poznat zapojení pracovníků v pracovním procesu.

Vzhledem k vykonávání praxe ve výrobním závodě žáci dokonale nasáli atmosféru reality moderního podniku a lépe se připraví na vstup do života po absolvování studia. Během praxe došlo ke spolupráci zaměstnanců a žáků, poznání podniku a možnosti volby dalšího zaměstnání.

Hodnocení části projektu měsíční souvislé praxe - obory dřevo

Praxe se účastnilo 25 žáků, možnost osvojení svých znalostí měli ve dvanácti provozních pracovištích Agrostroj Pelhřimov, DH dekor Humpolec, Profil Humpolec, Montana Pelhřimov, TVD Pelhřimov, Horský Jaroslav, Krajíček František, Dřevolam Pacov, Kanak Božejov, Paul Luboš, Smrčka Petr, Bohumil Nápravník, Stanislav Čáp.

Provozní praxi žáci absolvovali převážně v nových moderně zařízených firmách, ale také v rodinných firmách u svých rodičů, našeho regionu.

Žáci získali a osvojili si odborné, praktické znalosti a aplikovali je přímo ve výrobě pod odborným vedením svých instruktorů, v nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě.

Obsluhovali a pomáhali seřizovat klasické dřevoobráběcí stroje, moderní číslicově řízené obráběcí stroje. Získali základní poznatky o technické vybavenosti provozu, nové poznatky zpracování dřeva a povrchové úpravy dřeva.

Adaptabilní škola