Enersol (2013-2016)

Projekt Enersol je společným programem několika evropských zemí zaměřeným na úspory energie a obnovitelné zdroje energie.


Enersol 2016

Dne 18. 02. 2016 proběhlo v kongresovém sále Kraje Vysočina krajské kolo soutěže Enersol, kterého se zúčastnila i naše škola. Jednalo se již o dvanáctý ročník.

Soutěž Enersol je zaměřená na práce žáků a zabývá se  úsporami energií, obnovitelnými zdroji energie, snižování emisí v dopravě a podobně. Soutěži osobně přihlížel i hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, senátor RNDr. Miloš Vystrčil, zakladatel projektu Enersol Ing. Jiří Herodes, náměstek primátora města Jihlavy Ing. Milan Kolář, za odbor školství Kraje Vysočina PaedDr. Vladimír Zelený, ředitelé a koordinátoři zúčastněných škol a další významní hosté.

Naší školu na soutěži reprezentovaly dvě práce. Jana Pavlátová, studentka 2 ročníku oboru Informační technologie, soutěžila s prací na téma "Bioplynky" (koordinátorem práce byl Mgr. Petr Burda) a Dominik Hodač, student 3. ročníku studijního oboru Dopravní prostředky, soutěžil s prací "Efektivita pohonu CNG ve školním vozidle" (koordinátorem práce byl Ing. Bc. Jaromír Vytiska).

Dominik Hodač na soutěži dosáhl velkého úspěchu - byl vybrán do týmu, který bude reprezentovat Kraj Vysočina v celostátním kole. Je prvním studentem naší školy, který postoupil z krajského kola. Přejeme mu mnoho štěstí a úspěch v této soutěži.

Ing. Bc. Jaromír Vytiska


Enersol 2014

Ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov Mgr. Pavel Hlaváček, koordinátoři žákovských prací Ing. Bc. Jaromír Vytiska a Mgr. Šárka Třísková spolu se studenty naší školy zapojení do tohoto projektu se zúčastnili jubilejního 10. ročníku Krajské konference Enersol. Na této konferenci byly prezentovány vybrané žákovské práce z jednotlivých soutěžních kategorií. Za naší školu se do projektu zapojili studenti třetího ročníku studijního oboru Dopravní prostředky - Jiří Smrčka a Filip Rozkošný. Soutěžili s projektem "Praktické zkušenosti s pohonem LPG v silniční dopravě" v kategorii Enersol a praxe.

Za úspěšnou účast v tomto ročníku obdržel ředitel školy Mgr. Pavel Hlaváček, koordinátor žákovských prací Ing. Bc. Jaromír Vytiska a účastník soutěže Jiří Smrčka zvláštní ocenění: Strategický partner Enersol 2014.

O významu této konference svědčí mimo jiné i účast významných osob Kraje Vysočina. Na konferenci byl přítomen MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, RNDr. Miloš Vystrčil, místopředseda senátního klubu, Mgr. Miroslav Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, Ing. Josef Kodet, náměstek primátora Rady města Jihlavy, ředitel projektu Enersol Ing. Jiří Herodes a mnoho dalších.

Ing. Bc. Jaromír Vytiska


Enersol 2014 - odborný seminář

Ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov Mgr. Pavel Hlaváček a koordinátor žákovských prací Ing. Jaromír Vytiska se zúčastnili odborného vzdělávacího semináře projektu Enersol. Spolu s nimi se semináře zúčastnili studenti naší školy zapojení do tohoto projektu. Jedná o studenty 3. ročníku studijního oboru Dopravní prostředky - Jiřího Smrčku a Filipa Rozkošného a studijního obor Informační technologie - Jana Svěráka, Františka Štefla a Tomáše Vacka.

Na konferenci byly prezentovány vítězné práce minulého ročníku Enersolu, dále zde bylo několik velmi zajímavých přednášek na téma Energie dnes a zítra a Současné trendy v pěstování energetických plodin.
Budeme naši studentům držet palce, aby dosáhli minimálně takových úspěchů jako jejich kolegové v loňském ročníku, kdy jsme se umístili v krajském kole.

Ing. Bc. Jaromír Vytiska


Enersol 2014 - seminář

Kordinátoři žákovských prací projektu Enersol 2014 Ing. Bc. Jaromír Vytiska a Bc. Petr Burda se zúčastnili pracovního semináře v Jihlavě. Seminář byl zaměřen na nová pravidla projektu. Žáci naší školy se již tradičně do tohoto projektu zapojili. Letošní školní rok probíhá již desátý - jubilejní ročník projektu Enersol. Projekt je ekologicky zaměřen. Zabývá se úsporami energií, obnovitelnými zdroji energií, snižováním emisí v silniční dopravě a podobnými ekologickými aktivitami. Součástí semináře byla i přednáška Martina Dočekala, pracovníka společnosti GB Consulting s.r.o., která se specializuje na řešení nákladů na energie, které souvisí s provozem technologických objektů. Představil nám návrh depolymerizační linky.

V minulém ročníku dosáhli naši studenti významných úspěchů (viz níže) - věříme proto, že i v desátém jubilejním ročníku budou naši studenti stejně úspěšní a navážou na své předchůdce.

Ing. Bc. Jaromír Vytiska


Enersol 2013

Naši žáci postoupili do krajského kola soutěže, kde předvedli velmi dobrý výkon a umístili se na třetím a čtvrtém místě ve své kategorii.

Projekt Enersol vznikl v roce 2001 a je společným programem několika evropských zemí zaměřeným na úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Soutěž Enersol si bere za cíl zapojit mladé lidi do projektů na úpory energií všeho druhu a využití obnovitelných zdrojů energií a zmenšování vlivu působení energetických zdrojů na naše životní prostředí (snižování emisí).

Dne 22. 2. 2013 se žáci naší školy zúčastnili 9. ročníku krajského kola Enersol 2013 v Jihlavě, pořádaným Vzdělávací agenturou Kroměříž a Krajem Vysočina a pod osobní záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Z naší školy se soutěže zúčastnili 2 žáci:

Jakub Smejkal - student 3. ročníku studijního oboru Dopravní prostředky - soutěžil s prací "Využití pohonu LPG v silniční dopravě" - koordinátorem projektu byl Ing. Bc. Jaromír Vytiska

Jan Šiman - student 3. ročníku studijního oboru Mechanik - opravář motorových vozidel - soutěžil s prací "Bude svět s elektromobilem čistší?" - koordinátorem projektu byl Ing. Josef Tolkner

Oba žáci nejprve zpracovali projekt na dané téma v textové formě a poslali je do soutěže. Soutěže se zúčastnilo 13 středních škol z Kraje Vysočina. Odborná porota vybrala ze všech soutěžních projektů 14 projektů k postupu do dalšího - krajského kola soutěže. Naši žáci byli mezi postupujícími.

V krajském kole všech 14 soutěžících předvádělo své práce formou osobního projevu a prezentace. Soutěžilo se celkem ve 3 kategoriích - Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a popularizace. Naši žáci soutěžili v kategorii Enersol a inovace a obsadili zde velmi pěkné třetí a čtvrté místo. Je to pro celou školu a hlavně pro žáky velký úspěch. Velmi blahopřejeme žákům i koordinátorům prací k úspěšnému zvládnutí projektu. Ceny za 3. a 4. místo převzal i společně s žáky i zástupci školy - ředitel školy Mgr. Pavel Hlaváček a koordinátoři prací.

Jsme pevně rozhodnuti se zúčastnit dalšího ročníku soutěže Enersol a postoupit do krajského, případně i národního kola.

Ing. Bc. Jaromír Vytiska