Erasmus+ Teacher Training (2019-2020)

V našem projektu pro učitele proběhne jeden typ aktivity, a to sice kurz anglického jazyka.

Cílové skupiny jsou dvě: vyučující anglického jazyka a vyučující odborných předmětů, kteří zavádějí do své výuky bloky a materiály v anglickém jazyce, tj. učí metodou dvojjazyčného vzdělávání CLIL.

Kurz pro vyučující anglického jazyka byl v jazykové škole ve Velké Británii, na jihozápadě Anglie ve městě Sidmouth. Zde mezinárodní jazyková škola Sidmouth International School nabízí specializované kurzy přímo pro vyučující anglického jazyka z cizojazyčných zemí. Účastníky byli dva vyučující, kteří si vybrali nejintenzivnější verzi tohoto kurzu pro pedagogy: 28 lekcí týdně, celkem dvoutýdenní kurz. Kurz řešil specifické potřeby učitelů anglického jazyka: metodologie, jazykový rozvoj, vzdělávací technologie a materiály, vzdělávací techniky (CLIL, gamifikace, low tech metody), výměnu dobré praxe s ostatními frekventanty kurzu, diskuzi a konverzaci. Výuka probíhala od pondělí do pátku odpoledne a dopoledne, večery byly vyhrazené na individuální či skupinový kulturní a volnočasový program a samostudium.

Kurz pro ostatní vyučující teoretických předmětů proběhl na jazykové škole GSE na Maltě. Účastnilo se ho 5 vyučujících. Projektem navazujeme na tuto dlouhodobou snahu školy o CLIL výuku a tentokrát byl kurz cílený přímo na učitele, kteří vyučují metodou CLIL. Forma byla opět dvoutýdenní, 30 lekcí týdně v malých skupinách.

Projekt přinesl našim učitelům nové zkušenosti a znalosti v angličtině a ve výuce angličtiny, které uplatní ve své výuce a tím zvýší její atraktivitu a efektivitu pro žáky. Dále poznatky a příklady dobré praxe, které učitelé během pobytu nashromáždili, sdílí se svými kolegy na naší škole a tím přispívají ke zvýšení kvality jejich výuky. Angličtina je klíčovým jazykem dnešního světa, moderní a CLIL výuka a kvalita výuky anglického jazyka zvyšuje atraktivitu školy pro zájemce o studiu. Během pobytu si pedagogové dále ověřili kvalitu své jazykové výbavy, což zároveň může posloužit jako motivace pro ně a všechny členy pedagogického sboru k dalšímu jazykovému rozvoji.

Erasmus+


Závěrečná zpráva z programu Erasmus+ pro české učitele

Kurz, který jsem absolvovala na jazykové škole Gateway na Maltě, byl zaměřený pro učitele anglického jazyka. Proto byl tento kurz rozdělen na tři hlavní časti a to, anglická slovní zásoba, metodologie a konverzace.

Pro mě byl velikým přínosem výuka rodilou mluvčí, která již několik let sama vyučuje cizince angličtinu. Díky své zkušenosti nám vysvětlovala, jaké problémy nesou učebnice anglického jazyka a kde tkví nepochopení významů anglických slov či slovních spojení pro nerodilé mluvčí.

Lektorka byla skvělá, nosila nám zajímavé materiály a byla vždy otevřena k diskuzi.

Kurz nebyl náročný, ale velmi zajímavý a obohacující.

Bydlela jsem v rodině staršího páru s polopenzí. Snídaně tvořil toust s máslem a večeře byly rozmanitější. Co mi vadilo, bylo to, že paní domácí chová papoušky, kteří jsou zvyklí létat volně po domě.

Ve škole mají klimatizaci, knihovnu, recepci, automat na kávu, ale chybí možnost si zakoupit nějaký menší občerstvení.

Sama na sobě pociťuji, že u mě došlo k velkému posunu v porozumění a vnímají anglického jazyka.

Mgr. Martina Zahradníková Ph.D.