IQ Industry (2013)

Popis projektu

Projekt je založen na úspěšném absolvování programu DVPP minimálně 300 učiteli z 215-ti škol všech krajů ČR (učitelé odborných předmětů a praktického vyučování SOŠ a VOŠ v technických oborech a učitelé EVO). Budou vytvořeny, akreditovány a realizovány programy DVPP pro technické obory a program DVPP v oblasti uplatňování obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví. Celkem bude uspořádáno 95 seminářů z oblasti inovací v průmyslových firmách, 17 seminářů EVVO a 150 odborných praxí učitelů ve firmách.

Součástí projektu je také tvorba partnerských sítí k posílení spolupráce cílové skupiny s odborníky firem z oborů specifických pro trh práce krajů. Učitelé získají informace o moderních technologiích a procesech, vývoji, řízení kvality, materiálech, metrologii a zkušebnictví a dále o technologiích OZE a systémech úspor energií. Projekt podporuje implementaci ŠVP a zvyšuje kompetence učitelů s ohledem na měnící se potřeby zaměstnavatelů a k zajištění požadovaného profilu absolventů.

Stav

Projekt bude oficiálně ukončen k 31. 12. 2013. V rámci udržitelnosti se předpokládá rozvoj partnerských vztahů týkajících se regionálních firem.

Projekt přepokládá dále po ukončení:

  • udělování Certifikátů k uznání dosažené kvalifikace ve spolupráci se zaměstnavateli, MŠMT a MPSV
  • hodnocení kvality školních programů jednotlivých škol (diverzifikace kvality pro potřeby regionálních firem i pro odvětví např. tam, kde tyto potřeby budou pro školu definovány z celospolečenského hlediska)
  • ve vztahu k optimalizaci potřeb průmyslu budování moderní investiční základny pro výuku vybraných učebních a maturitních oborů tam, kde regionální hlediska jsou nedostatečná, ale potřeba kvalifikovaných vyučenců bude nezbytná pro další regiony. To se bude týkat zejména těch oborů, jejichž počty absolventů z hlediska jednoho regionu nenaplní kapacitu tříd podle norem MŠMT

Více informací najdete na stránce http://www.iqindustry.cz