Jazykové vzdělávání učitelů (2022)

V našem projektu pro učitele proběhne jeden typ aktivity, a to sice kurz anglického jazyka.

Cílové skupiny: vyučující anglického jazyka a vyučující odborných a všeobecných předmětů.

Kurz pro vyučující anglického jazyka probíhal v jazykové škole v Atlantic Language School v Irsku. Účastnil se ho jeden vyučující a byl v délce dva týdny.

Kurz pro ostatní vyučující teoretických předmětů proběhl v jazykové škole Plato na Kypru. Účastnilo se ho 7 vyučujících. Délka byla opět dvoutýdenní, 30 lekcí týdně v malých skupinách.

Projekt přinesl našim učitelům nové zkušenosti a znalosti v angličtině a ve výuce angličtiny, které uplatní ve své výuce a tím zvýší její atraktivitu a efektivitu pro žáky. Dále poznatky a příklady dobré praxe, které učitelé během pobytu nashromáždili, sdílí se svými kolegy na naší škole a tím přispívají ke zvýšení kvality jejich výuky. Angličtina je klíčovým jazykem dnešního světa, moderní. Během pobytu si pedagogové dále ověřili kvalitu své jazykové výbavy, což zároveň může posloužit jako motivace pro ně a všechny členy pedagogického sboru k dalšímu jazykovému rozvoji.

Fotogalerie viz příspěvky The Emerald Isle a Studujeme školu v kyperském Limassolu.

Financováno EU