Jazykové vzdělávání (2015)

Název projektu: Jazykové vzdělávání

Tento projekt realizovala škola v období od 15. 7. 2015 do 21. 12. 2015. Realizace se týkala tří klíčových aktivit.


Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Popis realizace klíčové aktivity:

Kurzu se účastnili 3 pracovníci. Kurzy probíhaly v Anglii, dva v Londýně v Centre of English Studies Wimbledon a jeden v Oxfordu v Centre of English Studies Oxford.

Kurz trval dva týdny a skládal se z 60 dopoledních a odpoledních lekcí (u jednoho pracovníka je chyba na certifikátu – je tam uvedeno pouze 40 lekcí) za týden.

Vždy v první den byli studenti rozděleni na základě jejich úrovně v anglickém jazyce do jednotlivých skupin.

Dopolední hodiny byly rozděleny do dvou částí, z nichž každá měla svého určeného učitele. Jednotlivé části byly zaměřeny na gramatiku, syntaktické struktury a jejich praktické využití v jazyce, na rozšiřování slovní zásoby a komunikačních schopností. Některé hodiny byly naplněny autentickým mluveným projevem.

Výuka probíhala za asistence profesionálních lektorů, kteří používali zajímavé a alternativní metody vyučování.


Název klíčové aktivity: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Popis realizace klíčové aktivity:

Stáž probíhala v Německu, Hombergu (Efze), ve škole Reichspräsident – Friedrich – Ebert – Schule. Zaměření školy je odborné. Jsou zde např. obory Truhlář, Automechanik, Kadeřník, Zámečník, Elektrikář, aj.

Strukturu školy tvoří tříleté obory zakončené státní závěrečnou zkouškou, některé obory zakončené maturitní zkouškou.

Stáž byla zaměřena na obor truhlář, výuku odborných předmětů (Konstrukce, Technologie) na používané metody v odborných předmětech zaměřené hlavně na praktické příklady a ukázku vhodných pomůcek.

Stáž byla také velmi přínosná pro zlepšení jazykových dovedností a získání nových vědomostí z oboru.


Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Popis realizace klíčové aktivity:

Kurz probíhal ve Velké Británii, v Londýně.

Žáci byli rozděleni do skupin po 10. Ve dvou dnech absolvovali celkem 9 výukových hodin anglického jazyka (1 h = 45 min.). Na závěr obdrželi certifikát o absolvování kurzu.

Témata využitá v kurzu: např. vyprávění příběhů (písemně i ústně), části lidského těla. Žáci pracovali zejména formou hry, nacvičovali píseň, využit byl i pohyb (tanec). Absolvovali také několik diktátů.

Žáci kromě mnoha míst v Londýně (např. Tower, Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul`s Cathedral, Greenwich) navštívili také Windsor Castle. Vybrána byla místa úzce spjatá s historií a současností Británie.

Z muzeí všichni žáci navštívili National Maritime Museum a Imperial War Museum, která byla vybrána kvůli technickému zaměření naší školy. Navíc měli žáci možnost navštívit individuálně další místa podle svého zájmu (např. National Gallery).

Pobyt zahrnoval Remembrance Sunday a vzpomínkový obřad u příležitosti Remebrance Day.