Kurzy anglického jazyka a nových metod pro pedagogické pracovníky SPŠ a SOU Pelhřimov (2018-19)

Zrealizovaný projekt zahrnoval zorganizování jazykových pobytů devíti pedagogických pracovníků naší školy.

Na projektu jsme spolupracovali se dvěma přijímajícími organizacemi ze dvou různých destinací. Účastníci projektu tak byli rozděleni do dvou skupin, přičemž každá skupina vyjela do jiné destinace. První skupina účastníků byla složena ze sedmi učitelů odborných a všeobecných předmětů, kteří se postupně jednotlivě nebo ve dvojicích vystřídali na dvoutýdenních pobytech na jazykových kurzech na Maltě. První účastník vyjel již na začátku školního roku a zbylí účastníci vyjeli ve dvojicích v letních měsících. Přijímající organizací na Maltě byla jazyková škola Gateway School of English. Druhá skupina zahrnovala dvě vyučující anglického jazyka, pro které byl zvolen dvoutýdenní kurz metodiky a konverzace ve skotském Edinburghu. Přijímající organizací v Edinburghu byla jazyková škola Inlingua. Jedna účastnice vyjela na stáž již v dubnu a druhá na konci června.

Projekt vznikl z potřeby naší školy zvýšit úroveň anglického jazyka a jeho výuky, zavést do výuky odborných i všeobecných předmětů metodu CLIL, zvýšit motivaci žáků k učení se tohoto cizího jazyka a ke zlepšení studijních výsledků v tomto předmětu. U vyučujících odborných a všeobecných předmětů jsme očekávali zlepšení v komunikačních a gramatických dovednostech v anglickém jazyce.

Kolegové vedle jazykového zlepšení ocenili i kulturní a historickou část programu mimo jazykovou výuku – poznali zajímavá evropská města, jejich památky a gastronomii. V neposlední řadě potkali na kurzech kolegy pedagogy z celé Evropy i světa a měli možnost si vyměnit zkušenosti a získat zajímavé kontakty na vzdělávací instituce v zahraničí.

Naše škola se snaží zavést tzv. metodu CLIL v odborných předmětech. Věříme, že CLIL je budoucností jazykové výuky. CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Považujeme za důležité, aby žák porozuměl odborným termínům v technických oborech (Strojírenství/ Truhlář/ Elektrotechnika/ IT) v angličtině, protože jsou často používány v angličtině nebo neexistují návody nebo manuály ke složitějšímu software nebo nástrojům v češtině.

Druhým samostatným cílem projektu je rozšíření a zatraktivnění hodin anglického jazyka. V projektu tedy vyjedou na kurzy i naši angličtináři. Protože jsou všichni na vysoké úrovni a všichni mají dobrou úroveň jazyka, zaměřujeme se spíše na styl výuky, její obohacení a metodologii. Tím obohatíme výuku angličtiny na naší škole o nové metody a dále budeme naše žáky lépe motivovat k učení se cizího jazyka a zlepšení studijních výsledků.

Třetím pomyslně samostatným cílem projektu je doslova obklopit angličtinou naše žáky i mimo vyučování. Protože bohužel neumíme zařídit povinné vysílání anglických pořadů v originálním znění v televizi (máme na mysli nedabované pořady tolik běžné v severských státech), chceme se soustředit na angličtinu v programech na domově mládeže. Ty organizují naši vychovatelé, kteří se starají o další vzdělávání mimo vyučování.

Erasmus+