Od myšlenky k výrobku 2 (2015)

Cíl projektu: Modernizací vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a na snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání.

Od myšlenky k výrobku 2 V rámci projektu pořídí Kraj Vysočina zařízení pro 6 středních škol, které plní funkci technických vzdělávacích center. Vybavení zlepší podmínky pro přípravu učňů a studentů strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů na praxi ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší přípravu žáků pro obrábění CNC strojů (výukové CNC obráběcí stroje), pro konstrukci a obsluhu elektronických strojů (digitální osciloskopy, frekvenční měniče, tiskárny tištěných spojů), pro projektování a zapojení obnovitelných zdrojů energie, pro stavbu budov (systémové bednění). Také bude pořízen související software a příslušenství a budou zaškoleni učitelé.

Zapojené školy:

  • Střední škola, průmyslová, technická a automobilní Jihlava;
  • Střední škola stavební Jihlava;
  • Střední škola stavební Třebíč;
  • Střední průmyslová škola Třebíč;
  • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov;
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou.

Projekt je spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod (ve výši 44,99 milionu korun), Kraje Vysočina a zapojených středních škol.

Logo ROP Jihovýchod

Pro SPŠ a SOU Pelhřimov se jedná o vybavení a zaškolení odborných učitelů teorie a praxe v hodnotě cca 3,4 mil. Kč. V rámci tohoto vybavení škola získala výukový CNC soustruh a CNC frézku, které byly pořízeny v návaznosti na již dříve instalovanou výukovou CNC učebnu, za účelem zlepšení výuky programování CNC strojů. Tato zařízení jsou určena pro obory Mechanik seřizovač a Strojírenství. Další částí vybavení jsou digitální osciloskopy a frekvenční analyzátor pro zkvalitnění výuky v oblasti konstrukce a obsluhy elektronických strojů pro žáky oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář.