Od myšlenky k výrobku (2014)

Od myšlenky k výrobkuCílem projektu Od myšlenky k výrobku reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/27.01345, schváleného v rámci ROP Jihovýchod, je modernizace vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina v celkové hodnotě cca 57 mil. pro:

  • Střední průmyslovou školu a Střední školu technickou v Jihlavě,
  • Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov,
  • Střední průmyslovou školu Třebíč,
  • Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou,
  • Střední školu technickou Žďár nad Sázavou

a vytvoření lepších předpokladů pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a na jejich snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání.

Projekt je spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod (ve výši 48,7 milionu korun), Kraje Vysočina a zapojených středních škol (celkem 8,6 milionu korun).

Logo ROP Jihovýchod

Pro SPŠ a SOU Pelhřimov se jedná o vybavení a zaškolení odborných učitelů teorie a praxe v hodnotě cca 12 mil. Kč. V rámci tohoto vybavení škola získala čtyřosý produkční CNC soustruh a CNC frézku, které se pořídily v návaznosti na již dříve instalovanou výukovou CNC učebnu, za účelem získání dovedností a zkušeností z reálných pracovních podmínek CNC strojů. Dále škola získala 3D scanner pro bezdotykové 3D měření součástí a snímání obecných, neznámých 3D tvarů dílců a zařízení do PC (tzv. digitalizace). Předchozí zařízení jsou určena pro obory Mechanik seřizovač a Strojírenství. Další částí vybavení je robotické pracoviště sestávající se ze 2 výukových robotů, dopravníku a senzorů. Účelem je výuka programování pohybů robotů. Součástí tohoto robotického pracoviště je počítačová učebna určená pro simulaci programování a elektro učebna s vybavením pro měření snímačů. Robotické pracoviště je určena pro žáky oboru Mechanik elektrotechnik, Elektrikář a Mechanik seřizovač.