OKNA (2013)

OKNA – Workshop s personalistou firmy Agrostroj Pelhřimov, a.s.

Workshop se konal dne 29. 1. 2013 v zasedacích prostorách Agrostroje Pelhřimov, a.s. v rámci projektu OKNA (OP VK.) pod záštitou Vysočina Education.

Přítomno bylo 12 zástupců ze základních a středních škol okresu Pelhřimov z řad výchovných poradců, učitelů odborných předmětů, ředitelů a zástupců ředitelů.

Na úvod vystoupil Ing. Peter Schwanzer, vrchní ředitel Agrostroje Pelhřimov a místopředseda představenstva, a dále personální ředitel Dr. Zdeněk Pavlovský. Workshop byl věnován struktuře složení zaměstnanců firmy, potřebě kvalifikovaných pracovníků a dalšímu rozvoji firmy.

Následovala prezentace strojírenských oborů SPŠ a SOU Pelhřimov, jejichž absolventy podnik potřebuje. Poté proběhla diskuze o situaci na základních a středních školách. Na závěr se uskutečnila prohlídka nově vybudovaných výrobních hal s novým strojovým vybavením.

Agrostroj Pelhřimov Rozvojový fond EU Vysočina Education