Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (2013-2015)

2015 - Exkurze "Hvězdy a planety"

Dne 20. 4. 2015 se žáci tříd STD2 a MSD2 zúčastnili exkurze "Hvězdy a planety" v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost".

Studenti v rámci exkurze navštívili Planetárium Praha, kde si prohlédli expozice planetária a shlédli film Tajemství času a hvězd. Film byl věnován vzniku vesmíru, Albertu Einsteinovi a jeho obecné teorii relativity.

Dále studenti navštívili unikátní světovou výstavu GATEWAY TO SPACE - BRÁNA DO VESMÍRU. Na výstavě byly originální exponáty a trenažery z NASA Visitor Center a U.S.Space & Rocket Center. Prozkoumali jsme skafandry kosmonautů pro výstup do volného vesmíru, kosmické lodi, model vesmírné stanice MIR a orbitální stanice ISS, průzkumné vozidlo Lunar Rover, které použily posádky letů Apollo 15, 16, 17 na Měsíci. Také jsme se mohli dotknout kusu Měsíce. V gyroskopu - trenažeru ve více osách - si studenti vyzkoušeli rotaci ve všech osách stejně, jak ji lze zažít v kosmu. Mohli přistát s raketoplánem a vyzkoušet si plnění bojových úkolů ve stíhačce.

Další informace naleznete na http://www.planetarium.cz

2014 - Stále tvoříme, zkoušíme, vyrábíme

Projekt "Přírodní technické obory - výzva pro budoucnost" se nám přehoupl do své druhé poloviny, podařilo se vybavit všechny zapojené obory požadovaným vybavením, které nyní používáme při realizaci kroužků žáků SŠ a ZŠ. Tento týden probíhají kroužky s naším tradičním partnerem ZŠ Krásovy domky Pelhřimov. Z této školy nás navštívilo 119 žáků z 8. a 9. tříd. Měli možnost se zapojit do kroužků Fyzika v běžném životě, Ruční zpracování dřeva, Strojírenského kroužku, Grafického kroužku nebo Elektro kroužku. Na všech pracovištích se tvořilo, zkoušelo a vyrábělo za dozoru odborníků SPŠ a SOU Pelhřimov.

Za dobu trvání tohoto projektu naše škola již podpořila neuvěřitelných 985 žáků. Z toho 171 dívek, 814 chlapců. Naši školu navštívilo 296 žáků ZŠ a 519 žáků SŠ. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 61 dospělých osob.

Jelikož se blíží konec roku, rád využiji tuto cestu a všem těm, kteří se na realizaci tohoto projektu podílejí: učitelům, žákům, vedení školy a realizačnímu týmu děkuji za dosavadní úspěšnou spolupráci a přeji hodně zdraví a pracovních úspěchů v nadcházejícím roce.

Za projektový tým Lukáš Tříska

2014 - Soutěž FOTO-EKOKOMIKS

Studenti fyzikálního a grafického kroužku se zapojili do kreativní soutěže FOTO-EKOKOMIKS v rámci projektu MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2014, kterou vyhlásila agentura Dobrý den ve spolupráci s Krajem Vysočina a firmou EKO-KOM,a.s. Úkolem FOTO-EKOKOMIKSU bylo vyjádřit se k problematice třídění odpadů a jeho propagaci.

Dne 4. 12. 2014 bylo slavnostní vyhlášení této soutěže a naši žáci se umístili na pěkném druhém místě.

Tímto všem zúčastněným studentům i jejich učitelům gratulujeme.

Ve fotogalerii na našem Facebooku si oceněný FOTO-EKOKOMIKS můžete přečíst.

2014

V dubnu 2014 se naši studenti elektrooborů v rámci projektu zúčastnili dvou exkurzí a jedné přednášky.

2014 - Zapojení do projektu

Od letošního školního roku (2013/2014) je naše škola zapojena do projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost". Z tohoto projektu budou postupně dovybaveny některé učební prostory na SPŠ a SOU Pelhřimov.

Součástí projektu je také realizace opakujících se volnočasových aktivit zaměřených na odborné vzdělávání našich studentů a žáků spolupracujících základních škol.

Ve fotogalerii vám představujeme Grafický kroužek SŠ: