Proč ne praxe ve Španělsku? (2017-2018)

V rámci programu Erasmus+, v aktivitě Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě naše škola ve školním roce 2017/2018 realizovala projekt s názvem „Proč ne praxe ve Španělsku?“.

Začátek projektu byl naplánován na 1. 9. 2017. S garanty jednotlivých oborů a po poradě vedení školy byly vybrány dvě skupiny složené z různých studijních a učebních oborů žáků školy z druhých a třetích ročníků:

1.běh (3. 12. - 16. 12. 2017)

  • 5 žáků studijního oboru Informační technologie
  • 2 žáci učebního oboru Elektrikář
  • 2 žáci studijního oboru Mechanik seřizovač
  • 3 žáci studijního oboru Strojírenství

2.běh (16. 4. - 29. 4. 2018)

  • 4 žáci učebního oboru Kadeřník
  • 4 žáci učebního oboru Strojní mechanik (zámečník)
  • 2 žáci studijního oboru Mechanik seřizovač
  • 5 žáků studijního oboru Informační technologie

Podpůrným krokem zdárné realizace projektu byla jazyková a odborná příprava. Jazyková byla ve formě extra hodin angličtiny pro účastníky, odborná potom v hodinách odborných předmětů.

1. běh Erasmus+ „Proč ne praxe ve Španělsku?“

V předvánočním období od 3. prosince do 16.prosince odletěla skupina dvanácti žáků SPŠ a SOU Pelhřimov do španělské Malagy. Projekt připravila škola dohromady se španělskou organizací EuroMind a firmami v Malaze pro žáky 2. a 3.ročníků oborů Informační technologie, Strojírenství, Mechanik seřizovač a Elektrikář. Program pracovních stáží byl zaměřen na jak na uplatnění odborných znalostí žáků ve španělských firmách dle jejich oboru vzdělávání tak i na zdokonalení jazykových znalostí v odborné i všeobecné rovině. Například pět "ajťáků" pracovalo ve třech firmách s grafickými programy, tvořilo web stránky, pracovalo na programech pro obsluhu turniketů a další. Někteří z pětice strojařů pak pracovali v konstrukčních programech a následně navazovali na CNC programování. Rovněž si strojaři zlepšili své dovednosti i v obsluze jiných strojů a v manuálních činnostech. Strojaři pracovali ve 3 firmách. Elektrikáři se svými kolegy vyjížděli za zákazníky k různým opravám.

Odbornou praxi si žáci ve dnech volna a v odpoledních hodinách zpestřili kulturními a historickými památkami v některých místech Andalusie. V kopcích Frigiliány jsou půvabné bílé vesničky a v přímořském letovisku Nerja se uskutečnil úžasný výhled z tzv. Balcon de Europa. V Seville pak žáci viděli vedle dalších, působivé náměstí Plaza de Espaňa a unikátní katedrálu, ve které jsou uloženy ostatky Kryštofa Kolumba. Rovněž část naší skupiny se jela unavit výšlapem na skálu britského Gibraltaru v rámci mimořádného výletu a další část návštěvy muzea veteránů aut a dobové módy v Malaze. Nesmíme opomenout nádherné pláže a noční předvánoční výzdobu Malagy, stejně tak jako vyjížďku na vypůjčených kolech v tomto městě.

Žáci získali od firem hodnocení a na základě toho pak i mezinárodně uznávaný certifikát „Europass Mobilita“.

Co tedy říci na závěr? Snad už jen ADIÓS ESPAŇA a GRACIAS! Budeme moc vzpomínat.

2. běh Erasmus+ „Proč ne praxe ve Španělsku?“

Od 15. do 28. dubna se v doprovodu dvou pedagogů patnáct žákyň a žáků oborů kadeřník, ICT, zámečník a mechanik seřizovač v rámci projektu Erasmus + zúčastnili pracovního pobytu ve španělské Málaze.

Během prvních dvou dnů se všichni postupně seznámili se svými pracovišti a novými kolegy a pak již samostatně cestovali do práce, zvládali nástrahy komunikace v cizích jazycích (angličtina a španělština) a ukazovali, jak přínosní jsou pro své hostitelské firmy. Nedílnou součástí pobytu bylo samozřejmě i intenzivní poznávání místní kultury, gastronomie a životního stylu.

A co konkrétně žáci a žákyně na praxi dělali? Žákyně oboru kadeřník pracovaly v kadeřnických salonech, kde jejich náplní práce bylo barvení, mýtí, foukání a dokonce i stříhání vlasů. Strojní mechanici pracovali ve firmách zabývajících se recyklací kovů a stavbami a opravami lodí a jejich náplň práce spočívala především v rozebírání kovových materiálů a manipulaci s různými materiály. Mechanici seřizovači měli praxi ve firmě zabývající se zpracováním kovů, kde pracovali s různými stroji, od ohýbačky po laser. Žáci oboru IT ve firmách zabývajících se hardwarem i softwarem měli za úkol vytvořit svou vlastní webovou stránku nebo blog, naučili se pracovat s novým programem pro vytváření webových stránek (WordPress) a získali informace ohledně podpůrných stránek, které jim vytváření webových stránek usnadní. V jiné firmě prováděli čištění počítačů nebo výměnu různých částí (displej, SSD nebo například výměna termální pasty na CPU a GPU) a rovněž pracovali se softwarem, především při instalacích různých programů.

Po prvním týdnu práce a studia španělštiny (součástí pobytu byl i patnáctihodinový kurz španělštiny) jsme víkend strávili cestováním.

V sobotu jsme, stejně jako prosincová skupina, navštívili asi padesát kilometrů vzdálenou půvabnou typickou „bílou“ andaluskou vesničku Frigiliana a menší přímořské letovisko Nerja proslulé vyhlídkou Balcón de Europa. V neděli jsme se zase vypravili do přírody, tentokrát vlakem. Projížděli jsme krajinou pomerančovníkových a citrónovníkových sadů a posléze si udělali asi 12 kilometrovou túru v kopcích porostlých borovicemi a eukalypty v oblasti El Chorro. Zvládli to (s občasnými projevy nesouhlasu) i ti, co se za turisty rozhodně nepovažují, a výsledkem byl snad pro všechny pocit příjemně stráveného času.

V průběhu druhého týdne žáci a žákyně kromě práce a dalšího studia španělštiny ještě stihli prozkoumat místní pláže a navštívit zbývající pamětihodnosti. Jednoznačným vítězem v této kategorii se stalo muzeum veteránů a módy, kde si přišli na své jak kluci, tak i holky. Vyvrcholením volnočasových aktivit pak byla rozlučková plavba lodí.

Celkově lze říct, že pobyt splnil svůj účel. Žáci a žákyně se dokázali hladce vypořádat s novým prostředím a kulturními rozdíly, získali spoustu zkušeností a velmi dobře obstáli i na pracovištích. Komunikace se španělskými kolegy nebyla vždy jednoduchá, ale ukázalo se, že si vždy dokáží poradit.

I co se týče jazyků (angličtina a španělština), byl zdejší pobyt přínosný, především v tom, že studenti postupně překonávali zábrany a opravdu se snažili dle svých možností co možná nejlíp komunikovat. Kromě potvrzení o absolvování praxe si všichni odvezli i certifikát o složení jazykové zkoušky ze španělštiny na úrovni A1.

Fotografie

Začátky aneb seznamujeme se s prostředím

Vzhůru do práce

Období před svátky

Jak trávíme volný čas

Výlet do Sevilly:

Na Gibraltarské skále:

Erasmus+