UNIV2 - kraje (2009-2013)

UNIV2K Cílem projektu UNIV 2 KRAJE, do kterého se naše škola zapojila, je proměna odborných středních škol na centra celoživotního vzdělávání. Po absolvování tohoto projektu bude moci škola nabídnout vedle počátečního vzdělávání i další vzdělávání. Projekt řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Doba realizace projektu je od 1. 8. 2009 do 31. 1. 2013.

Střední škola Pelhřimov bude v rámci projektu připravovat tři vzdělávací modulové programy:

  • Strojírenské minimum
  • Elektromechatronika
  • Zpracování dřeva

Projekt umožní přípravu pedagogických pracovníků na nové funkce školy, zejména pedagogické projektování, vzdělávání dospělých, marketing a celoživotní kariérové poradenství.

V rámci projektu se škola stane otevřenou institucí poskytující počáteční i další vzdělávání pro žáky a dospělé s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, a vzhledem k potřebám regionálního trhu práce.

O projektu UNIV2

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání.

Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k

Logo OPVK