Vzdělávání učitelů 2023 – OP JAK (2023-25)

Cíl projektu:

Podpora střední školy formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Výstupy Projektu:

  • 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • 1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • 1.VIII/1 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
  • 1.VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

Období realizace:

1. 1. 2023 – 31. 10. 2025

Spolufinancováno EU