Vzdělávání učitelů - šablony II (2019-21)

Cíl projektu:

Podpora střední školy formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

Výstupy projektu:

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP  v rozsahu 8 hodin - 194x
 • 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - 11x
 • 2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) - 13x
 • 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ - 8x
 • 2.III/12 CLIL ve výuce SŠ - 2x
 • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ - 10x
 • 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) - 18x
 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - 10x
 • 2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP  v rozsahu 8 hodin - 9x
 • 2.VIII/9 Vzájemná spolupráce pedagogů DM - 2x
 • 2.VIII/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv - 3x
 • 2.VIII/14 Klub pro žáky DM - 8x
 • 2.VIII/15 Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem - 2x

Očekávané výsledky projektu:

Pedagogičtí pracovníci s novými kompetencemi (DVPP, stáže, tandemová výuka, odborníci z praxe, spolupráce pedagogů SŠ a DM).

Období realizace:

01. 09. 2019 - 31. 08. 2021