Vzdělávání učitelů (2017)

Cíl projektu:

Podpora střední školy formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

Výstupy projektu:

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
 • III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na - DVPP zaměřené na:
  • Osobnostně sociální rozvoj - 52x
  • Polytechnické vzdělávání - 3x
  • ICT - 1x
 • III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP - 1x
 • III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) - 16x
 • III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) - 23x
 • III/2.9 Tandemová výuka na SŠ - 16x
 • III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ - 7x
 • III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - 6x
 • III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ - 5x 4
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
 • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - 10x

Očekávané výsledky projektu:

Pedagogičtí pracovníci s novými kompetencemi (DVPP, stáže, tandemová výuka, odborníci z praxe, spolupráce pedagogů SŠ), rozvoj ICT na škole, žáci s novými kompetencemi.

Období realizace:

01.09.2017 až 31.08.2019


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti SPŠ a SOU Pelhřimov o dotaci rozhodlo o jejím poskytnutí.

Bližší informace naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 1,1MB).