Zvyšování kvality vzdělávání na SPŠ a SOU Pelhřimov (2012-2014)

Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání na SPŠ a SOU Pelhřimov

Tento projekt realizovala škola v období od 20. 8. 2012 do 19. 8. 2014. Realizace se týkala dvou klíčových aktivit.

Název klíčové aktivity: II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Popis realizace klíčové aktivity:

V rámci projektu byli proškoleni tři pedagogičtí pracovníci školy - metodický kurz pro učitele cizích jazyků "Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny".

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Popis realizace klíčové aktivity:

Tvorba DUM a jejich ověření ve výuce. Bylo vypracováno a ověřeno ve výuce 42 sad pro předměty vyučované ve škole:

 • Anglický jazyk - 2 sady (40 DUM),
 • Německý jazyk - 1 sada (20 DUM),
 • Český jazyk - 3 sady (60 DUM),
 • Dějepis - 1 sada (20 DUM),
 • Občanská nauka - 2 sady (40 DUM),
 • Chemie - 1 sada (20 DUM),
 • Fyzika - 1 sada (20 DUM),
 • Matematika - 3 sady (60 DUM),
 • Práce s počítačem - 1 sada (20 DUM),
 • Technické a programové vybavení - 2 sady (40 DUM),
 • Počítačová grafika - 1 sada (20 DUM),
 • Počítačové sítě - 2 sady (40 DUM),
 • Elektrotechnika - 3 sady (60 DUM),
 • Rozvodná zařízení - 1 sada (20 DUM),
 • Automatizace - 1 sada (20 DUM),
 • Technologie - 2 sady(40 DUM),
 • Materiály (pro obory dřevo) - 1 sada (20 DUM),
 • Materiály (pro obor Kadeřník) - 1 sada (20 DUM),
 • Stavba a provoz strojů - 2 sady (40 DUM),
 • Strojírenská technologie - 1 sada (20 DUM),
 • Konstruování na počítači -1 sada (20 DUM),
 • Technologie a CNC programování - 2 sady (40 DUM),
 • Opravy a údržba vozidel -1 sada (20 DUM),
 • Silniční vozidla - 2 sady (40 DUM),
 • Ekonomika - 1 sada (20 DUM),
 • Účetnictví - 1 sada (20 DUM),
 • Marketing a management - 1 sada (20 DUM),
 • Hospodářský zeměpis - 1 sada (20 DUM).

Všechny materiály vzniklé v rámci tohoto projektu jsou poměrně rozsáhlé a z tohoto důvodu nejsou umístěny přímo na www stránkách školy. Jsou k dispozici na vyžádání u pracovníka školy.

Jméno: Ing. Jaroslav Hejda
Telefon: 565 349 528
Email: hejda.jaroslav@spssou-pe.cz