OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2012-2013)

Logo OPVK

Název projektu: Inovace ve výuce odborných předmětů - aplikace RVP do ŠVP

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/01.0010

Financování: Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Stručný obsah projektu: Tento projekt má dvě části. V první části se zaměřuje na inovaci praktické výuky CNC programování pro obory Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Mechanik seřizovač a Strojírenství; praktické výuky mechatroniky v oborech Mechanik seřizovač, Strojírenství a Mechanik elektrotechnik; teoretické výuky v oblasti CAD/CAM pro obory Mechanik seřizovač a Strojírenství; teoretické výuky praktické části předmětu Elektrická měření a Elektrotechnika v oborech Mechanik elektrotechnik, Elektrikář, Strojírenství, Dopravní prostředky a Informační technologie. V těchto oborech vzniknou nové nebo inovované výukové materiály odpovídající současnému vybavení školy v závislosti na aplikaci ŠVP do výuky.

Ve druhé části je projekt zaměřen na pořízení a aplikování nového programu, pomocí kterého by byly testovány znalosti žáků podporovaných oborů (Strojírenství, Dopravní prostředky, Informační technologie, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby) v některých odborných předmětech a v předmětu chemie.


Klíčová aktivita č. 1

Aktivita se bude realizovat ve čtyřech oblastech a budou vytvořeny nové výukové materiály podporující praktickou i teoretickou část vzdělávání.

Ve všech oblastech se bude jednat o tvorbu skript, které budou obsahovat teoretickou část, řešené vzorové úlohy a úkoly pro žáky.

 • oblast - CNC programování
 • oblast - Mechatronika
 • oblast - CAD/CAM
 • oblast - Laboratorní měření

Učební materiály budou vznikat od února 2012 do ledna 2013, v lednu by se provedl  tisk pracovní verze materiálů. Pilotní ověřování proběhne ve spolupráci se žáky školy od února 2013 do června 2013. V období od července 2013 do srpna 2013 se provede korekce učebních materiálů a finální úpravy. Tisk vzniklých dokumentů by se uskutečnil v září 2013.


Klíčová aktivita č. 2

Cílem této aktivity je vytvořit souborný systém hodnocení vzdělávání žáků v odborných předmětech, které budou využity odbornými pedagogy školy a budou mít dopad na většinu žáků podporovaných oborů. V první fázi dojde k výběru a analyzování vhodného softwarového prostředí a jeho ladění na odborné vzdělávací oblasti, které budou projektem realizovány. Této aktivity se účastní 3 osoby, celkové osobní náklady činí cca 3 500 Kč a vhodný testovací a evaluační systém bude v hodnotě cca 35 000 Kč. Tato dílčí aktivita bude probíhat v únoru roku 2012.

Navazující aktivta se soustředí na potřebná školení pedagogů, kteří budou provádět vývoj a ověřování systému. Ve školení bude připraveno 9 pedagogů pro práci s příslušným software. Osobní náklady činí cca 6 000 Kč. Školení bude probíhat v březnu 2012.

Nejrozsáhlejší aktivtou bude tvorba evaluačních testů ve vybraném softwarovém prostředí. Celkem se zúčastní minimálně 9 pedagogů. Budou vytvořeny sady testovacích otázek pro minimálně 8 předmětů (Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů,  Chemie, Počítačové sítě, Mikroprocesorová technika, Technické a programové vybavení, Technologie, Konstrukce). Osobní náklady budou činit celkem cca 140 000 Kč. Náklady na vybavení cca 170 000 Kč (8 ks notebooků pro praconíky projektu s pomocí kterých budou tvořit testy). Tato dílčí aktivita se bude realizovat v dubnu až prosinci 2012. V termínu od ledna do června 2013 se bude provádět ověřování, analýza a úprava testovacího a hodnotícího materiálu. Celkové osobní náklady budou činit cca 145 000 Kč, vybavení celkem 392 800 Kč. Pro zavedení testování žáků je potřeba mít učebnu – jedná se o její vybavení: 16  x PC sestava + 16 x židle + 1 x dataprojektor pro názorné vysvětlení práce s programem. V této učebně  by se využíval počítačový program umožňující zavedení nového testového a hodnotícího systému žáků školy. Zde se předpokládá aktivní spoluúčast žáků vybraných oborů školy (asi 250).


Zahajovací porada projektu

Dne 1. 2. 2012 se konala první zahajovací porada projektu "Inovace ve výuce odborných předmětů - aplikace RVP do ŠVP". Byl zde projednán postup vyplnění pracovního výkazu a odborným pracovníkům aktivit byly zodpovězeny všechny dotazy a nejasnosti.


Porada k projektu

Dne 30. ledna 2013 od 13:00 hodin proběhla Výroční konference projektu "Inovace ve výuce odborných předmětů - aplikace RVP do ŠVP" v salonku Restaurace Na náměstí v Pelhřimově.

Program:

 • Zahájení
 • Monitorovací zprávy a informace o průběhu projektu
 • Zprávy o průběhu jednotlivých aktivit projektu
 • Diskuse
 • Závěr


Závěrečná porada k projektu

Dne 27. září 2013 od 13:00 hodin proběhla Závěrečná konference projektu "Inovace ve výuce odborných předmětů - aplikace RVP do ŠVP" v učebně 3-R.

Program:

 • Zahájení
 • Prezentace projektu Inovace ve výuce odborných předmětů
 • Každý pracovník, který tvořil skripta vytvořil prezentaci v Powerpointu na 5-7 minut, kde seznámil všechny pracovníky s obsahem skript.
 • Každý pracovník, který tvořil testové otázky si připravil prezentaci v Powerpointu na 3-5 minut, kde seznámil všechny pracovníky s obsahem tematických celků pro které vytvořil otázky a ukázku 2-3 otázek.
 • Diskuse
 • Závěr


Nová počítačová učebna

Naše nová počítačová učebna s 16 ks nových PC sestav, 16 ks židlí a dataprojektorem pro testování žáků v programu EduBase.


Výstupy z projektu

Klíčová aktivita 1

Klíčová aktivita 2

Výstupy projektu jsou na vyžádání k dispozici v sídle SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov.

V případě zájmu o výstupy projektu či bližší informace, prosím, kontaktujte Ing. Hejdu tel.: 565 349 428, nebo Ing. Kostku tel.: 565 349 433.