Dopravní prostředky (Silniční doprava)


Základní informace

Název a kód oboru:

Dopravní prostředky
zaměření: Konstrukce a údržba silničních vozidel
23-45-M/01

Název ŠVP:

Silniční doprava

Pracoviště:

Pelhřimov - Růžová

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Student po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen na problematiku silničních motorových vozidel s důrazem na nejmodernější technologie s praxí na motortestu Bosch, analyzátoru plynů Atal atd. Studium obsahuje možnost bezplatného získání řidičského oprávnění skupiny C.

Charakteristika oboru:

Studium tohoto oboru je orientováno na problematiku silničních motorových vozidel. Studijní obor je zaměřen na logistiku, konstrukci, provoz, údržbu a diagnostiku motorových vozidel. žáci jsou seznámeni s druhy silničních vozidel, jejich stavbou, jednotlivými celky a jejich funkcí, se systémy používanými k ovládání a zajištění bezpečnosti a se základy mechaniky pohybu vozidel. Přibližuje žákům pracovní prostředí a pracovní prostředky, se kterými budou při výkonu svého povolání přicházet do styku a vytváří přehled o problematice zjišťování závad u vozidel silniční dopravy a jejich odstraňování.

Náplň oboru:

Konání odborných souvislých praxí ve výši 6 týdnů za celé studium ve firmách regionu (Edscha Automotive, Škoda auto Racek, STK…), další 1 den z 10 pracovních dní pravidelné praktické vyučování.

Absolvent:

  • ovládá moderní diagnostiku, opravy a údržbu silničních motorových vozidel a zná jejich provoz
  • získá maturitní vysvědčení a má předpoklady pro studium na vysoké škole, nebo vyšší odborné škole
  • jako technik v oboru dopravy se uplatní v moderních servisech a opravnách vozidel, na stanicích STK, u hasičů či policie nebo v příbuzných oborech
  • má předpoklady pro založení vlastní živnosti v oboru dopravy
  • v předmětu Řízení motorových vozidel získá bezplatně řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobil (skupina B a C)

Kvalita vzdělání:

odpovídá možnosti založení vlastní firmy


Čtěte také

Prohlédněte si také