Zemědělec - farmář


Základní informace

Název a kód oboru:

Zemědělec – farmář
41-51-H/01

Název ŠVP:

Zemědělec – farmář

Pracoviště:

Kamenice nad Lipou - Masarykova

Typ oboru:

3letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

 • vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností v oblasti zemědělské prvovýroby a služeb pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat
 • žáci jsou připravováni pro činnosti související s pěstováním rostlin, chovem zvířat a pro obsluhu a údržbu zemědělské techniky
 • absolvent se může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech a při vedení domácnosti
 • součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C a příprava k získání svářečských oprávnění pro ruční svařování obalenou elektrodou a řezání kyslíkoacetylénovým plamenem
 • výuka probíhá v týdenních blocích – týden teoretické vyučování / týden praktické vyučování (odborný výcvik)
 • ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují 2 týdny individuální praxe v zemědělských podnicích

Absolvent:

 • získá výuční list
 • získá řidičské oprávnění v rozsahu skupiny T, B a C
 • získá svářečský průkaz v rozsahu kurzů ZK 111 1.1 a ZP 311- 2 1.1
 • může pokračovat v nástavbovém studiu pro získání maturitního vysvědčení
 • v případě absolvování specializačních kurzů se absolventi mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění
 • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání

Čtěte také