Elektrikář - dálkové studium


Základní informace

Název a kód oboru:

Elektrikář
26-51-H/01

Název ŠVP:

Elektrikář

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

3letý učební - dálková forma (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

Obor je zaměřen na výrobu, sestavování, údržbu a zkoušení slabo a silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení. Součástí je také údržba domácích spotřebičů.

Absolvent:

  • umí zhotovit průmyslovou i bytovou elektroinstalaci
  • ovládá diagnostiku, opravy a údržbu elektrických strojů a přístrojů
  • umí opravit spotřebiče v domácnosti
  • má znalosti o konstrukci a vlastnostech elektronických zařízení, elektrických strojů a měřících přístrojů
  • seznámí se s moderním způsobem bytových rozvodů (inteligentní elektroinstalace)
  • v rámci studia má možnost bezplatně získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č.50/1978 Sb.
  • získá výuční list
  • je připraven pro nástavbové (maturitní) studium i vstup do praxe
  • má široké a perspektivní uplatnění na trhu práce

Čtěte také

Prohlédněte si také