Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)


Základní informace

Název a kód oboru:

Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01

Název ŠVP:

Automechanik

Pracoviště:

Kamenice nad Lipou - Masarykova

Typ oboru:

3letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

 • vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel
 • šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, dopravě, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika
 • součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupin B, C
 • výuka probíhá v týdenních blocích – týden teoretické vyučování / týden praktické vyučování (odborný výcvik)
 • ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují 2 týdny individuální praxe ve firmách
 • možnost absolvování svářečských kurzů se slevou 6 000,- Kč

Absolvent:

 • získá výuční list
 • získá řidičské oprávnění v rozsahu skupiny B, C
 • může pokračovat v nástavbovém studiu pro získání maturitního vysvědčení
 • má široké uplatnění na trhu práce
 • absolvent se uplatní zejména v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí
 • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání

Čtěte také