Operátor dřevařské a nábytkářské výroby


Základní informace

Název a kód oboru:

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
33-41-L/01

Název ŠVP:

Technik CNC - dřevovýroba

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Student má možnost po 3 letech studia  získat výuční list v oboru Truhlář.

Student po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen na zpracování technologických postupů dřeva až po jeho umělecko-řemeslné zpracování. Konstrukce návrhů jsou řešeny pomocí počítače, včetně programování CNC strojů.

Absolvent:

  • ovládá technologické postupy zpracování dřeva včetně obnovy dřevěných konstrukcí
  • umí číst technické výkresy a dovede je s podporou počítače vytvářet
  • zná základní postupy programování CNC strojů
  • má základní znalosti a dovednosti v restaurátorství
  • je připraven ve firmách pracovat jako programátor CNC, technolog, kontrolor nebo mistr
  • má odborné znalosti ve zpracování dřeva
  • má schopnost komunikovat v cizím jazyce, která vytváří předpoklad pro práci v obchodní činnosti v této oblasti
  • získá maturitní vysvědčení
  • je připraven pro studium na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe
  • má dobré uplatnění na trhu práce

Kvalita vzdělání:

odpovídá možnosti založení vlastní firmy


Čtěte také